Nota de premsa

Barcelona Activa i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Atenció al client en una oficina de CaixaBank

El conveni signat estableix una línia de finançament d’1 milió d’euros per fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria afavorint la igualtat d’oportunitats i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat

També s’obre una línia específica per a aquelles persones emprenedores i microempreses que necessitin liquiditat per superar els efectes de la crisi de la Covid-19, amb el suport del Fons Europeu d’Inversions

El director general de Barcelona Activa, Félix Ortega, la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, i el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la signatura d'aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis de persones treballadores autònomes i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

A més, en el context de la crisis sanitària, MicroBank posa a disposició una nova línia de finançament destinada a autònoms i microempreses amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Aquesta línia compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions. Se’n beneficiaran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu persones treballadores i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per Barcelona Activa.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, Barcelona Activa amplia la seva cartera de serveis i recursos per donar resposta a les necessitats de finançament de la petita economia de la ciutat, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms.

L’empresa municipal Barcelona Activa té l’objectiu de fomentar l’ocupació, impulsar l’emprenedoria i el suport a les empreses, la competitivitat i el talent de la ciutat, responent a les necessitats de les persones en el seu territori.

MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, centra la seva activitat en les microfinances i és l'únic banc a Espanya dedicat principalment a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d'una nova línia de finançament especialitzada, MicroBank estén la seva activitat a un altre àmbit dins de les finances amb impacte social, amb l'objectiu de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables.

A Catalunya, MicroBank ha finançat durant els primers nou mesos de l’any 24.764 projectes per un import total de 214 milions d'euros, dels quals 83,3 milions es van destinar a préstecs personals i familiars, 113,4 milions es van concedir a emprenedors i microempreses i 17,4 milions a altres finances amb impacte social

Acords amb més de 600 entitats col·laboradores

En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.000 oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. MicroBank ha firmat convenis amb 612 entitats col·laboradores de tot Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

 

NOTÍCIES RELACIONADES