A CaixaBank, la comunicació interna és una de les eines principals per compartir els valors centenaris que han estat els fonaments de la nostra història i que són la qualitat, la confiança i el compromís social.

A través de la nostra comunicació interna, les persones que treballen a CaixaBank…

  • Coneixen els reptes i les prioritats estratègiques de l’entitat.
  • Col·laboren amb els seus punts de vista per generar coneixement col·lectiu i per participar en les decisions i en la implementació corresponent.
  • Comparteixen bones pràctiques i reben el reconeixement que mereixen.

Això ho fem principalment amb "PeopleNow", la nostra xarxa social interna, desenvolupada a partir del 2020 com a evolució de la pàgina informativa "Persones".

A "PeopleNow" compartim continguts comercials, financers, corporatius i socials. 

Cada professional hi té un perfil i crea o participa en comunitats segons els seus interessos, a més de subscriure’s als canals informatius bidireccionals que li puguin ser útils, fet que permet una escolta activa permanent. 

Altres línies de treball són el disseny i la realització de campanyes motivacionals, alineades amb els requeriments del negoci o de la transformació cultural, l’organització d’actes interns i la publicació d’una revista, que es difon entre totes les persones de l’equip CaixaBank.