Manifest de diversitat

A CaixaBank, valorem la diversitat i la igualtat com a qualitats fonamentals de la nostra cultura i contribuïm activament al desenvolupament del talent de tothom.

Això es reflecteix en les nostres xarxes de treball, formades per equips transversals i propers, en què fomentem la inclusió i compartim el mateix compromís per la diversitat.

Per aquest motiu, apostem per un entorn més just i amb igualtat d’oportunitats per créixer junts cap al canvi social que mereixem.

El nostre compromís

Fomentar la igualtat d’oportunitats en totes les nostres polítiques i processos, i promoure una cultura basada en el respecte a les persones i en el seu empoderament.
Trencar estereotips i creences limitadores que impedeixin l’avenç i la innovació.

Impulsar la creació d’equips diversos, transversals i inclusius reconeixent la individualitat i heterogeneïtat de les persones i eliminant qualsevol conducta excloent i discriminatòria.

Promoure accions de sensibilització i canvi social a través de formació, networking, mentoria, debats, conferències, premis i patrocinis.

Divulgar el valor de la diversitat entre totes les persones, els agents socials i els col·laboradors amb qui ens vinculem.

Descarrega el nostre Manifest de la diversitat