Informació general

Acció i capital social

El capital social de CaixaBank és de 5.981.438.031 euros, representat per 5.981.438.031 accions d'1 euro de valor nominal cada una, pertanyents a una sola classe i sèrie, amb els mateixos drets polítics i econòmics, i representades en anotacions en compte. L’entitat encarregada del seu registre comptable és la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SAU.
 

Les accions de la societat estan admeses a cotització a les borses de valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu).

Data
inscripció
ActeNominal (€)Prima d'emissió (€)Accions emesesNombre d'accions resultantValor nominal unitari (€)Capital
social resultant
(€)
14-12-16 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries. 71.195.347 71.195.347 5.981.438.031 1 5.981.438.031
22-03-16 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 86.252.367 86.252.367 5.910.242.684 1 5.910.242.684
29-09-15 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 55.702.803 55.702.803 5.823.990.317 1 5.823.990.317
24-03-15 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 53.331.614   53.331.614 5.768.287.514 1 5.768.287.514
16-12-14 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 64.032.183 64.032.183 5.714.955.900 1 5.714.955.900
30-09-14 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 53.422.606   53.422.606 5.650.923.717 1 5.650.923.717
07-07-14 Augment de capital amb emissió d’accions ordinàries (conversió necessària de la totalitat de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011) 149.484.999   149.484.999 5.597.501.111 1 5.597.501.111
23-06-14 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 46.532.670   46.532.670 5.448.016.112 1 5.448.016.112
30-03-14 Augment de capital amb conversió i/o canvi necessari de la totalitat de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o bescanviables  Sèrie I/2012 323.146.336   323.146.336 5.401.483.442 1 5.401.483.442
25-03-14
Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries
50.726.824
 
50.726.824
5.078.337.106
1
5.078.337.106
08-01-14
Augment de capital amb emissió d'accions  ordinàries (conversió voluntària de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles i/o Bescanviables Sèrie I/2012)
70.382.857
 
70.382.857
5.027.610.282
1
5.027.610.282
08-01-14
Augment de capital amb emissió d'accions ordinàries (conversió voluntària de les Obligacions Subordinades Necessàriament Convertibles Sèrie I/2011)
943.035
 
943.035
4.957.227.425
1
4.957.227.425
16-12-13
Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries
66.045.538
 
66.045.538
4.956.284.390
1
4.956.284.390
21-10-13 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 69.147.014   69.147.014 4.890.238.852 1 4.890.238.852
20-08-13 Augment de capital alliberat mitjantçant l'emissió d'accions ordinàries. 84.733.083   84.733.083 4.821.091.838 1 4.821.091.838
03-07-13 Augment de capital amb emissió d'accions ordinàries (conversió
de les obligacions subordina-
des necessà-riament convertibles i/o besan- viables Sèrie C/2012)
92.161.318
 
92.161.318
4.736.358.755
1
4.736.358.755
05-04-13 Augment de capital amb emissió d'accions ordinàries (conversió
de les obligacions subordina-
des necessà-riament convertibles i/o besan- viables Sèrie B/2012)
71.072.823   71.072.823 4.644.197.437 1 4.644.197.437
05-04-13 Augment de capital amb emissió d'accions ordinàries (conversió voluntària
obligacions subordina-
des necessà-riament convertibles Sèrie I/2011)
332.798   332.798 4.573.124.614 1 4.573.124.614
03-04-13 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 83.043.182   83.043.182 4.572.791.816 1 4.572.791.816
04-01-13 Augment de capital mitjançant l'emissió d'accions ordinàries (conversió necessària parcial obligacions subordina-
des necessà-riament convertibles Sèrie A/2012)
86.944.944   86.944.944 4.489.748.634 1 4.489.748.634
27-12-12 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 86.145.607   86.145.607 4.402.803.690 1 4.402.803.690
11-12-12 Augment de capital mitjançant l'emissió d'accions ordinàries (conversió necessària parcial obligacions subordina-
des necessà-riament convertibles Sèrie I/2011)
148.945.050   148.945.050 4.316.658.083 1 4.316.658.083
04-10-12 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 79.881.438   79.881.438 4.167.713.033 1 4.167.713.033
03-08-12 Augment de capital mitjançant l'emissió d'accions ordinàries (bescanvi Fusió Banca Cívica) 233.000.000   233.000.000 4.087.831.595 1 4.087.831.595
28-06-12 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 14.728.120   14.728.120 3.854.831.595

1

3.854.831.595
21-10-11 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries
68.560.486
 
 
68.560.486
 

3.840.103.475
 


1
 


3.840.103.475
 
22-07-11 Augment de capital alliberat mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 34.249.244   34.249.244 3.771.542.989

1

3.771.542.989
30-06-11 Ampliació de capital i aportació no dinerària 374.403.908 1.669.841.430 374.403.908 3.737.293.745

1

3.737.293.745
07-11-07 Exercici green shoe 75.519.037 320.955.907 657.500.000 3.362.889.837

1

3.362.889.837
09-10-07 Ampliació de capital mitjançant l'emissió d'accions ordinàries 657.500.000 2.794.375.000 657.500.000 3.287.370.800

1

3.287.370.800
31-12-06   2.629.870.800     2.629.870.800

1

2.629.870.800
31-12-05   2.629.870.800     2.629.870.800

1

2.629.870.800
31-12-04   2.629.870.800     2.629.870.800

1

2.629.870.800