Informació economicofinancera

Informe anual 2017

Informe Corporatiu Integrat 2017

 Consulta de l’Informe Corporatiu Integrat 2017 (Microsite)  

 Descàrrega de l'Informe Corporatiu Integrat 2017 (PDF, 5,3 MB)  

 Descàrrega de l’Annex de l’informe: Anàlisi de temes rellevants per als grups d’interès i contingut GRI (PDF, 563 KB)  


L’Informe Corporatiu Integrat ofereix una panoràmica sobre el model de gestió i l'estratègia de CaixaBank en matèria econòmica, financera, social, ambiental i de govern corporatiu.

Informe Corporatiu Integrat 2017
Informe d'Impacte Socioeconòmic 2017

 Consulta de l’Informe d’Impacte Socioeconòmic 2017 (Microsite) 

 Descàrrega l'Informe d'Impacte Socioeconòmic 2017(PDF, 2,3 MB) 


L’Informe d’Impacte Socioeconòmic, quantifica l’impacte positiu del banc en els territoris en què opera. Per això, recull els principals indicadors sobre la contribució al creixement econòmic, la resolució dels reptes socials més urgents i la promoció de la sostenibilitat ambiental.

Informe d’Impacte Socioeconòmic 2017