Informació economicofinancera

Informe anual 2016

Informe Corporatiu Integrat 2016

 Consulti l'Informe Corporatiu Integrat 2016 (Microsite) 

 Descàrrega de l'Informe Corporatiu Integrat 2016 (PDF, 8,7 MB)  

 Descàrrega de l’Annex de l’Informe: Índex de Contingut GRI (PDF, 1,16 MB)  


L’Informe Corporatiu Integrat ofereix una panoràmica sobre el model de gestió i l'estratègia de CaixaBank en matèria econòmica, financera, social, ambiental i de govern corporatiu.
Informe d'Impacte Socioeconòmic 2016

 Consulti l'Informe d'Impacte Socioeconòmic 2016 (Microsite) 


L’Informe d’Impacte Socioeconòmic, quantifica l’impacte positiu del banc en els territoris en què opera. Per això, recull els principals indicadors sobre la contribució al creixement econòmic, la resolució dels reptes socials més urgents i la promoció de la sostenibilitat ambiental.