Governança

Compromesos amb una manera de fer banca sostenible, treballem per contribuir al progrés de la societat en el seu conjunt.

Com a referents en banca sostenible, hem reforçat la gestió responsable del negoci i avançat en la integració dels criteris socials i ambientals en la nostra activitat, assegurant les millors pràctiques en el nostre control intern i un bon govern corporatiu.

Sistema de governança de la sostenibilitat

Òrgans de govern

Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat
Supervisa el compliment de les polítiques i regles de l'Entitat en matèria mediambiental i social.
Comissió de Riscos
Proposa al Consell la política de riscos del Grup que inclou els temes ASG.

Òrgans de Gestió

Comitè de Direcció
Aprova les línies d'acció en l'àmbit de la Sostenibilitat.
Comitè de Sostenibilitat
Garanteix que s'implanti amb èxit l'estratègia de Sostenibilitat i el seu impuls en l'organització.
Direcció de Sostenibilitat
Defineix i actualitza l'estratègia en matèria de Sostenibilitat, fa el seu seguiment i actualitza la Política Corporativa de Sostenibilitat / Responsabilitat Corporativa de CaixaBank.

Coneix més sobre El nostre Model

Accedeix a l'Informe de Gestió Consolidat 2021 

Accedeix a Comissions del Consell