Altres fusions

Fusió CaixaBank i CaixaBank neX

Documentació fusió CaixaBank i CaixaBank neX (article 39 en relació als articles 49 i 51, tots ells de la Llei 3/2009)