En l'actualitat la Societat no té coneixement de l'existència de Pactes parasocials.