The content item referenced by this component has been removed from the content management system
The content item referenced by this component has been removed from the content management system
The content item referenced by this component has been removed from the content management system
The content item referenced by this component has been removed from the content management system
The content item referenced by this component has been removed from the content management system
The content item referenced by this component has been removed from the content management system

Documentació fusió CaixaBank i Banc de València

Informes dels administradors sobre el Projecte de Fusió

Comptes anuals, informes de gestió i informes d'auditoria dels 3 últims exercicis

Balanços de fusió juntament amb informes d'auditoria