Altra informació financera

Informació amb rellevància prudencial (Pilar 3)

Stress Test EBA

Exercici de transparència EBA

Indicadors de rellevància sistèmica global

A partir de 2021, la informació referent a la identificació de les entitats d’importància sistèmica global (“G-SIBs”) s’inclou en la Informació amb Rellevància Prudencial (Pilar 3) d’acord amb el Reglament d’ Execució (UE) 2021/1018 de la Comissió del 22 de juny de 2021.

En adhesió a les “Directrius sobre transparència dels indicadors d’importància sistèmica global” emesos per l’Autoritat Bancària Europea (EBA) el 5 de juny de 2014, consulti la informació del Grup CaixaBank relativa a l‘exercici proposat pel Grup de Macrosupervisió Prudencial del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea per a la identificació de les entitats d’importància sistèmica global (“G-SIBs”) a 31 de desembre de 2020.

CaixaBank - Indicadors de rellevància sistèmica global 

(PDF, 63 kB) - Disponible en anglès

Bankia - Indicadors de rellevància sistèmica global 

(PDF, 218 kB) - Disponible en anglès

En adhesió a les “Directrius sobre transparència dels indicadors d’importància sistèmica global” emesos per l’Autoritat Bancària Europea (EBA) el 5 de juny de 2014, consulti la informació del Grup CaixaBank relativa a l‘exercici proposat pel Grup de Macrosupervisió Prudencial del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea per a la identificació de les entitats d’importància sistèmica global (“G-SIBs”) a 31 de desembre de 2019.

Indicadors de rellevància sistèmica global 

(PDF, 161 kB) - Disponible en anglès

En adhesió a les “Directrius sobre transparència dels indicadors d’importància sistèmica global” emesos per l’Autoritat Bancària Europea (EBA) el 5 de juny de 2014, consulti la informació del Grup CaixaBank relativa a l‘exercici proposat pel Grup de Macrosupervisió Prudencial del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea per a la identificació de les entitats d’importància sistèmica global (“G-SIBs”) a 31 de desembre de 2018.

Indicadors de rellevància sistèmica global 
(PDF, 166 kB) - Disponible en anglès

En adhesió a les “Directrius sobre transparència dels indicadors d’importància sistèmica global” emesos per l’Autoritat Bancària Europea (EBA) el 5 de juny de 2014, consulti la informació del Grup CaixaBank relativa a l‘exercici proposat pel Grup de Macrosupervisió Prudencial del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea per a la identificació de les entitats d’importància sistèmica global (“G-SIBs”) a 31 de desembre de 2017.

Indicadors de rellevància sistèmica global 

(PDF, 48 kB) - Disponible en anglès

Altra informació d'interès