Responsabilitat corporativa

Model de Banca Socialment Responsable

Un banc diferent


Pla de Banca Socialment Responsable


CaixaBank té un model de banca socialment responsable basat en la cerca d’una rendibilitat sostenible i una gestió coherent amb els seus valors corporatius: qualitat, confiança i compromís social.

Accés als Principis de la Política corporativa de sostenibilitat/responsabilitat social corporativa

CaixaBank treballa per ser reconegut com una institució exemplar que ofereix un servei excel·lent, amb una conducta íntegra i les millors pràctiques de govern i gestió.

L'entitat neix amb una vocació social que prioritza el foment de l'estalvi i la previsió, la inclusió financera i les polítiques actives d'ajuda a problemes socials, amb un compromís que va més enllà de l'activitat financera.

L'objectiu és potenciar el model de banca social i responsable, un model basat en la proximitat i el compromís amb els seus grups d'interès: clients, accionistes, empleats i la societat en general.

Descobreix el que fa que CaixaBank sigui un banc diferent aquí i accedeix a la presentació corporativa de banca socialment responsable a l'enllaç següent.


Pla Director de Banca Socialment Responsable


L'entitat disposa d'un pla d'acció amb cinc línies d'actuació prioritàries:

  • Integritat, transparència i diversitat: per reforçar la seva actuació responsable
  • Governança: per mantenir el millor model de govern possible
  • Medi ambient: per col·laborar contra el canvi climàtic
  • Inclusió financera: per mantenir la seva inspiració fundacional
  • Acció social i voluntariat: per donar resposta als reptes socials de l'entornEl pla compleix els criteris ESG (Environmental • Social • Governance)