No mostrar més aquest missatge

Responsabilitat corporativa

El nostre model

Una empresa amb valors

CaixaBank és un banc socialment responsable. El nostre model es basa en la cerca d’una rendibilitat sostenible i una gestió coherent amb els nostres valors corporatius: qualitat, confiança i compromís social.

Descobreix el que fa de CaixaBank un banc diferent, aquí.

Una empresa amb valors

CaixaBank treballa per a crear valor compartit per als seus grups d’interès, d’acord amb els valors de qualitat, confiança i compromís social.


L’entitat basa la seva gestió en l’actuació responsable i l’eficiència econòmica amb una voluntat de compromís amb el desenvolupament socioeconòmic de les persones i el territori.


Només la visió del negoci a llarg termini, el bon govern corporatiu i l’activitat responsable i sostenible poden garantir el futur i l’èxit de les organitzacions, que han de respondre de manera honesta davant de tots els seus grups d’interès: clients, accionistes, empleats i societat en general.

Treballem per a la creació de valor compartit

El compromís d’actuació sostenible, que ha d’aportar valor afegit a l’entitat i als seus grups d’interès, inclou tota la cadena de valor de l’organització, des de l’origen dels fons i dels recursos fins a la seva aplicació i inversió.

Així, i a fi de determinar les estratègies de gestió, es prenen en consideració:

  • Els factors econòmics i financers de l’activitat.
  • La satisfacció dels clients.
  • La creació de valor pels accionistes.
  • Les necessitats i aspiracions dels empleats.
  • La relació amb els proveïdors i els col·laboradors.
  • La responsabilitat envers el medi ambient.
  • Els seus efectes sobre les comunitats i els entorns en què és present.

Accés a la Política de Responsabilitat Social Corporativa