Responsabilitat corporativa

Model de Banca Socialment Responsable

ODS

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són 17 objectius aprovats per l’ONU per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom.

CaixaBank integra els ODS en el seu Pla Estratègic i Pla de Banca Socialment Responsable, a més de contribuir de forma transversal a tots ells a través de la seva activitat, acció social i aliances estratègiques. Centra la seva acció amb més intensitat en 12 dels 17 objectius i els classifica en prioritaris, destacats i complementaris.

Contribució de CaixaBank als ODS

 

 • ODS Prioritaris:

Fin de la pobreza

 • 116.789 microcrèdits concedits
 • +11.500 accions socials locals amb l'Obra Social Descentralitzada
 • 96% caixers 100% accessibles
 • 91% espanyols amb oficina Caixabank a la seva localitat

Trabajo decente y crecimiento económico

 • 48% petites, mitjanes i grans empreses
 • 258.934 operacions noves concedides a pimes i grans empreses
 • 18.040 microcrèdits a emprenedors i negocis
 • 844MM euros d'inversió en desenvolupament i tecnologia

Alianzas para lograr objetivos

 • Aliança estratègica amb "la Caixa"
 • Presidència de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial (des de 2012) i membre de la Junta del GECV (des de 2016)

 

 • ODS Destacats:

Igualdad de género

 • Pla d'igualtat i programa Wengage
 • 39,9% de dones directives
 • Adhesió a Women Empowerment Principles de Nacions Unides
 • Aliança amb Microsoft per a premiar les millors estudiants de carreres STEM

Industria, innovación e infraestructura

 • 258.934 operacions noves concedides a pimes i grans empreses
 • 116.789 microcrèdits concedits
 • 844 milions d'euros invertits en desenvolupament i tecnologia en el Grup CaixaBank
 • 19,9 milions d'euros invertits en seguritat de la informació

Producción y consumo responsable

 • Pla de Gestió Ambiental
 • 100% d'emissions de CO2 compensades
 • Inclusió al CDP
 • 6,7 milions d'euros concedits en línies d'ecofinanciació

Acción por el clima

 • Firmants dels Principis d'Equador
 • 1.448 milions de dòlars en préstecs verds
 • 645 milions d'euros de financiació d'energies renovables
 • 99,4% de consum d'energia renovable

 

 • ODS Complementaris:

Salud y bienestar

 • 400.000 nens vacunats per l'aportació a GAVI, the Vaccine Alliance, a través de la Fundació Bancària "la Caixa"

Educación de calidad

 • Programa de Cultura Financera
 • 342 tallers de formació de finances bàsiques per a joves
 • Programa Aula per accionistes
 • 322 sesions de CaixaBank Futur

Energía asequible y no contaminante

 • 645 milions d'euros de financiació d'energies renovables
 • Adhesió iniciativa RE100
 • 99,4% d'energia consumida es d'origen renovable

Reducción de las desigualdades

 • 772,8 milions d'euros en microcrèdits
 • 116.789 microcrèdits concedits
 • Més de 22.000 vivendes socials

Paz, justicia e instituciones sólidas

 • Política Anticorrupció
 • Política de Drets Humans
 • Política de Control i Gestió del Risc Fiscal
 • Adhesió a Autocontrol, Asociació per la Autorregulació Comercial per les bones pràctiques publicitàries

Més informació a Impacte Socioeconòmic i Contribució als ODS 2018.