Responsabilitat corporativa

Banca Socialment Responsable

ODS

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són 17 objectius aprovats per l’ONU per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom.

CaixaBank integra els ODS en el seu Pla Estratègic i Pla de Banca Socialment Responsable, a més de contribuir de forma transversal a tots ells a través de la seva activitat, acció social i aliances estratègiques. Centra la seva acció amb més intensitat en 12 dels 17 objectius i els classifica en prioritaris, destacats i complementaris.

Contribució de CaixaBank als ODS

 

 • ODS Prioritaris:

Fin de la pobreza

 • 116.789 microcrèdits concedits
 • +11.500 accions socials locals amb l'Obra Social Descentralitzada
 • 96% caixers 100% accessibles
 • 91% espanyols amb oficina Caixabank a la seva localitat

Trabajo decente y crecimiento económico

 • 48% petites, mitjanes i grans empreses
 • 258.934 operacions noves concedides a pimes i grans empreses
 • 18.040 microcrèdits a emprenedors i negocis
 • 844MM euros d'inversió en desenvolupament i tecnologia

Alianzas para lograr objetivos

 • Aliança estratègica amb "la Caixa"
 • Presidència de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial (des de 2012) i membre de la Junta del GECV (des de 2016)

 

 • ODS Destacats:

Igualdad de género

 • Pla d'igualtat i programa Wengage
 • 39,9% de dones directives
 • Adhesió a Women Empowerment Principles de Nacions Unides
 • Aliança amb Microsoft per a premiar les millors estudiants de carreres STEM

Industria, innovación e infraestructura

 • 258.934 operacions noves concedides a pimes i grans empreses
 • 116.789 microcrèdits concedits
 • 844 milions d'euros invertits en desenvolupament i tecnologia en el Grup CaixaBank
 • 19,9 milions d'euros invertits en seguritat de la informació

Producción y consumo responsable

 • Pla de Gestió Ambiental
 • 100% d'emissions de CO2 compensades
 • Inclusió al CDP
 • 6,7 milions d'euros concedits en línies d'ecofinanciació

Acción por el clima

 • Firmants dels Principis d'Equador
 • 1.448 milions de dòlars en préstecs verds
 • 645 milions d'euros de financiació d'energies renovables
 • 99,4% de consum d'energia renovable

 

 • ODS Complementaris:

Salud y bienestar

 • 400.000 nens vacunats per l'aportació a GAVI, the Vaccine Alliance, a través de la Fundació Bancària "la Caixa"

Educación de calidad

 • Programa de Cultura Financera
 • 342 tallers de formació de finances bàsiques per a joves
 • Programa Aula per accionistes
 • 322 sesions de CaixaBank Futur

Energía asequible y no contaminante

 • 645 milions d'euros de financiació d'energies renovables
 • Adhesió iniciativa RE100
 • 99,4% d'energia consumida es d'origen renovable

Reducción de las desigualdades

 • 772,8 milions d'euros en microcrèdits
 • 116.789 microcrèdits concedits
 • Més de 22.000 vivendes socials

Paz, justicia e instituciones sólidas

 • Política Anticorrupció
 • Política de Drets Humans
 • Política de Control i Gestió del Risc Fiscal
 • Adhesió a Autocontrol, Asociació per la Autorregulació Comercial per les bones pràctiques publicitàries

Més informació a Impacte Socioeconòmic i Contribució als ODS 2018.