Informació corporativa

Model de negoci

CaixaBank disposa d'un model de banca universal. Adopta una estratègia de «supermercat financer», ofereix una àmplia gamma de productes i serveis adaptats a les necessitats dels clients des d'una plataforma comercial que combina les oficines i el món digital. Un model de negoci que cobreix totes les necessitats financeres i asseguradores. CaixaBank, en el seu objectiu d'oferir al client la millor proposta de valor, i prioritzant a la vegada l'eficiència, estableix acords estratègics amb altres companyies líders en els seus segments, amb les quals comparteix el coneixement i crea sinergies.


Gestió especialitzada

Font: Informe de Gestió Consolidat del Grupo CaixaBank 2018

 

Banca Retail

Aquesta proposta de valor es basa en una oferta omnicanal, innovadora i diferenciada, que inclou totes les solucions per als clients, adaptades als seus perfils i necessitats, cercant sempre la millor experiència de client.

L'activitat comercial a Banca Particulars s'ha centrat en la captació de nòmines, clau principal per aconseguir incrementar la vinculació dels clients particulars, principalment en els àmbits de finançament, seguretat i protecció.

La proposta de CaixaBank Negocis s'adreça a clients autònoms, professionals i comerços. Inclou totes les solucions del dia a dia, seguretat, protecció i finançament que necessiten, mantenint el focus en la innovació i la diferenciació.

L'activitat comercial a CaixaBank Negocis s'ha centrat en el finançament dels clients i la comercialització d'assegurances, tant generals com de vida, amb gestió especialitzada dels clients.

Principals iniciatives dutes a terme el 2018

 • Captació de nòmines: En l'exercici 2018, s'han captat 773.140 noves nòmines domiciliades.
 • Consolidació del model d'oficines Store, amb l'obertura de noves oficines arreu del territori.

Banca d´Empreses

CaixaBank Empreses s'ha consolidat com l'entitat preferida per les companyies espanyoles. El 48% de les empreses espanyoles que facturen entre 1 i 100 milions d'euros són clients de CaixaBank, segons l'estudi de penetració de mercat d'FRS Inmark.

Banca empreses presenta per tant un model ja madur i vol continuar incrementant la relació amb els seus clients i també ampliar la base de clients empresa a l'Entitat. Incorpora una proposta de valor que ofereix solucions innovadores i una atenció especialitzada, prestant assessorament avançat a través de videoconferència o posant en marxa nous canals de comunicació entre els clients i els seus gestors, com el Mur d'Empreses i Go&Business.

Principals iniciatives dutes a terme el 2018

 • Consolidació del negoci d'empreses per sector amb noves marques:

  - Llançament de CaixaBank Hotels&Tourism per oferir productes i serveis a través d'un equip d'especialistes en el sector turisme.

  - Consolidació del model Day One.
 • Ampliació de la base de clients actuals, augmentant la vinculació i impulsant la sistemàtica comercial amb més visites i contactes a través de la digitalització.
 • Especialistes on-line: pioners en l'assessorament de finançament i serveis, comerç exterior i tresoreria.

Banca Premier

La proposta de valor de Banca Premier es basa en tres pilars fonamentals, com són:

 • Un model propi d'assessorament.
 • Professionals amb formació certificada.
 • Solucions exclusives per als clients.

Aquesta proposta de valor ha permès a CaixaBank consolidar el seu lideratge en assessorament financer.

Principals iniciatives dutes a terme el 2018

 • PlaA a CaixaBankNow: el client pot fer de manera autònoma el seu PlaA a Now i rebre, en un màxim de 48 hores hàbils, una proposta d'inversió d'acord amb els objectius prèviament definits.
 • Revisió PlaA: aquest servei permet el seguiment dels objectius acordats amb el client en el seu PlaA. Té com a finalitat monitorar les possibles desviacions dels objectius acordats i adequar la cartera a l'objectiu dissenyat.

Banca Privada

Banca Privada compta amb equips especialitzats i més de 500 professionals acreditats amb una experiència mitjana de 15 anys que treballen juntament amb la xarxa d'oficines per oferir el millor servei.

Banca Privada disposa d'una xarxa de centres exclusius que li permeten assegurar que els clients sempre reben un tracte proper. S'ofereixen als clients diferents models de servei des de l'assessorament tradicional a l'assessorament independent, així com serveis de broker. A més a través del Projecte de Valor Social es proporcionen solucions en els àmbits de la Filantropia i la Inversió Socialment Responsable (ISR).

Principals iniciatives dutes a terme el 2018

 • TimeMap a CaixaBankNow: El client pot fer de manera autònoma el seu TimeMap a Now i rebre, en un màxim de 48 hores hàbils, una proposta d'inversió d'acord amb els objectius definits prèviament.
 • BrokerNow: implantació d'un nou servei per a inversors actius en borsa, amb l'objectiu d'ampliar l'oferta de serveis en mercats.
 • TimeReview: aquest servei permet el seguiment dels objectius acordats amb el client en el seu TimeMap. Té com a finalitat monitorar les possibles desviacions dels objectius acordats i adequar la cartera a l'objectiu dissenyat.

Corporate & Institutional Banking

La proposta de Corporate & Institutional Banking (CIB) integra dues àrees de negoci, Banca Corporativa i Banca Institucional i diverses àrees de producte que presten serveis als clients, com Capital Markets, Tresoreria, Project Finance, Asset Finance i M&A.

Banca Corporativa incorpora una proposta de valor que ofereix un servei a mida a clients corporatius amb l'objectiu de ser la seva entitat de referència. Per fer-ho, es dissenyen propostes de valor personalitzades i s'acompanyen els clients al mercat exterior.

Banca Institucional dona servei a les institucions del sector públic i privat, a través d'una gestió especialitzada que ofereix serveis i solucions financeres.

Principals iniciatives dutes a terme el 2018

 • Avenç en el negoci internacional, amb signatures d'operacions de finançament corporativa rellevants a França, Itàlia i el Regne Unit.
 • Fort posicionament en operacions d'Asset Finance en actius de transport.
 • Ubicats en el top 10 mundial per nombre d'operacions en préstecs verds.
 • Potenciació de l'activitat de mercat secundari de bons i préstecs.Banca internacional

El lideratge que exerceix CaixaBank en el segment d'Empreses ha portat l'Entitat a ser el business partner internacional de referència per acompanyar i donar suport als seus clients corporatius en el seu procés d'internacionalització. Amb aquesta finalitat, els 28 punts de presència internacional ofereixen suport als clients de la xarxa d'oficines, de CIB i de Banca d'Empreses que operen a l'exterior, i també a bluechips locals (empreses de reconeguda solvència).

El posicionament internacional de CaixaBank es configura en tres pilars:

 • Les empreses i corporacions espanyoles.
 • La xarxa de bancs corresponsals que permet oferir serveis de productes de comerç exterior i pagaments.
 • La relació amb les institucions de cada país.

L'estratègia internacional té una vocació europea però amb cobertura mundial, un model flexible i d'alt valor afegit que se centra en el client de manera global, actuant com una extensió de la xarxa a Espanya, i basada en dos enfocaments complementaris per millorar el servei als seus clients: (i) establint contactes comercials i (ii) oferint productes i serveis financers d'àmbit local. Com complement, CaixaBank també compta amb la col·laboració d'institucions multilaterals a tot el món i és un dels principals socis en operacions de comerç exterior i de pimes.

CaixaBank compta amb Aliances estratègiques, formalitzades mitjançant acords de cooperació empresarial i comercial, entre les quals destaquen Erste, BEA i Inbursa.Banco BPI

BPI és una institució financera centrada en les operacions de banca comercial i detallista a Portugal, on és la cinquena institució financera més gran en termes d'actius (31.078 milions d'euros). BPI compta amb una base d'1,9 milions de clients, i assoleix quotes de mercat rellevants en els diversos productes i serveis que ofereix.

El negoci de BPI s'organitza al voltant de dos segments principals: la Banca de Particulars, Empresaris i Negocis, i la Banca d'Empreses. BPI ofereix una oferta completa de productes i serveis financers, ajustada a les necessitats específiques de cada segment, a través d'una xarxa de distribució especialitzada, multicanal i totalment integrada.

L'oferta de productes de BPI es complementa amb solucions d'inversió i estalvi de l'àrea de Gestió d'Actius i Assegurances de la CaixaBank i també, inclou en la seva oferta una gamma d'assegurances no de vida i de vida-risc a través d'un acord de distribució d'assegurances Allianz Portugal, en què BPI disposa d'una participació del 35%.Font: Informe de Gestió Consolidat del Grupo CaixaBank 2018