No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Model de negoci

CaixaBank disposa d’un model de banca universal, basat en la qualitat, la proximitat, l’especialització i la innovació. Té una estratègia de “supermercat financer”, que ofereix una àmplia gamma de productes i serveis adaptats a les necessitats dels clients des d’una plataforma comercial que combina les oficines i el món digital. A més, ha construït aliances estratègiques amb grans grups bancaris i disposa de participacions en companyies insígnies del sector serveis.

Un Grup líder

CaixaBank, que té 13,8 milions de clients a Espanya, prop d’un 30% dels clients bancaris adults del país, és l’entitat principal per a una quarta part d’ells. Aquesta confiança s’ha traduït, un any més, en altes quotes de mercat per als principals productes i serveis bancaris. Així mateix, i a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, ocupa una posició de lideratge en el mercat d’assegurances d’estalvi, plans de pensions i fons d’inversió. Aquest lideratge es reforça amb 1,9 milions de clients de BPI a Portugal.

 Font: Informe Corporatiu Integrat 2017


Gestió Especialitzada

 Font: Informe Corporatiu Integrat 2017

01. Banca de Particulars i Negocis

Aquesta proposta de valor es basa en una oferta omnicanal, amb solucions senzilles i adaptades al perfil de cada client (AgroBank, HolaBank, etc.), innovadora i diferenciada.

El 2017, l’activitat en Banca de Particulars s’ha centrat en:

  • La captació de nòmines, peça fonamental per aconseguir la vinculació dels clients particulars, amb 778.878 noves nòmines domiciliades, gràcies a una política comercial activa i la progressiva millora del mercat laboral.
  • L’increment de la vinculació de clients, a través de l’activitat comercial i el llançament de nous productes. Cal destacar les vendes d’1,95 milions de pòlisses d’assegurances (generals i de vida) i l’increment en la nova producció de finançament al consum (+10% vs. 2016). Un finançament al consum articulat a través de
    préstecs generalistes, finançament de compres amb targetes i finançament al 0% TAE en Compra Estrella.
  • I tot això amb la màxima exigència de qualitat en la relació amb els clients, avalada per la certificació del model d’atenció, obtinguda l’any 2016 amb el segell AENOR conform d’excel·lència en el servei.

El 2017, segueix la consolidació de la proposta de CaixaBank Negocis, dirigida a clients autònoms, professionals i comerços.

  • Gestió especialitzada dels clients, amb més de 1.600 gestors amb dedicació exclusiva i els sotsdirectors comercials de les oficines sense gestor de negocis. Els gestors disposen de dispositius mòbils que els
    permeten dur l’oficina al negoci del client.
  • L’activitat comercial s’ha centrat en la comercialització d’assegurances, tant generals com de vida, i el finançament dels clients Negocis, amb un model d’atenció consolidat i certificat per AENOR l’any 2016.

Tornar

02. Banca Premier

La proposta de valor de Banca Premier es basa en tres pilars fonamentals: un model propi d’assessorament, professionals amb formació certificada i solucions exclusives per als clients, consolidant així el lideratge en assessorament financer.

Al març del 2017 es va llançar A mida, una forma única d’entendre l’assessorament que dona resposta a les necessitats i els objectius dels clients. El resultat d’aquesta reflexió és el PlaA, un procés que integra les exigències regulatòries dins del procés comercial i facilita la relació amb el client.

Al tancament d’any, més de la meitat dels clients han realitzat el seu PlaA amb el seu gestor de Banca Premier. A més, els clients poden fer el seguiment dels seus objectius a través de Línia Oberta, així com dur a terme el procés de manera autònoma del PlaA.

Tornar

03. Banca Privada

CaixaBank Banca Privada disposa d’equips especialitzats i més de 500 professionals acreditats amb una experiència mitjana de 15 anys que treballen juntament amb la xarxa d’oficines per oferir el millor servei. Amb l’objectiu de tenir un contacte més proper amb els clients, s’han obert 6 nous centres de Banca Privada el 2017, amb la qual cosa ja s’arriba a un total de 45 centres.

Time és la nova forma d’assessorar per a Banca Privada que ordena el patrimoni del client a partir d’una reflexió global de les seves necessitats i dissenya una estratègia d’inversió amb la qual pugui aconseguir els seus objectius en cada etapa de la seva vida. El procés d’assessorament Time Map ha estat efectuat des del març per més de 40.308 clients, juntament amb els seus gestors de Banca Privada.

El servei d’assessorament global en Filantropia, a través del Projecte de Valor Social, proporciona solucions en els àmbits de la Filantropia i la Inversió Socialment Responsable (ISR). Com a resultat d’aquesta iniciativa, el 2017 s’ha incrementat un 57% el saldo dels fons d’ISR. Els clients de Banca Privada han aportat també 5,8 milions d’euros a les 8 principals ONG (per nombre de contribuents) a Espanya, així com 441.000 euros (+538% vs. 2016) a Gavi Alliance, quantitat que s’ha complementat amb la mateixa quantitat per l’Obra Social ”la Caixa”.

Tornar

04. Banca d’Empreses

CaixaBank Empreses compleix 10 anys i es consolida com l’entitat preferida per les companyies espanyoles. El 48% de les empreses espanyoles que facturen entre 1 i 100 milions d’euros són clients de CaixaBank segons l’estudi de penetració de mercat d’FRS Inmark.

Banca d’Empreses presenta, per tant, un model ja madur i vol continuar incrementant la relació amb els seus clients, així com ampliar la base de clients empresa a l’entitat. Per fer-ho, disposa d’un equip d’experts format per 1.245 professionals en la gestió integral de les empreses, que ofereix solucions innovadores i una atenció especialitzada, prestant assessorament avançat a través de videoconferència o posant en marxa nous canals de comunicació entre els clients i els seus gestors, com el Mur d’Empreses i Go&Business.

A més, el 2017, per continuar amb l’estratègia de major proximitat amb el negoci del client, s’han obert nous centres d’empresa i s’ha arribat als 116. CaixaBank és l’única entitat financera d’Europa que ha aconseguit la certificació d’AENOR per al seu servei i atenció financera en Banca d’Empreses i per a la seva activitat comercial en Comerç Exterior. Cal destacar que és la segona renovació consecutiva d’aquesta certificació.

Tornar

05. Corporate & Institutional Banking

La proposta de Corporate & Institutional Banking (CIB) integra dues àrees de negoci, Banca Corporativa i Banca Institucional, i diverses àrees de producte que presten servei als clients, com Capital Markets, Tresoreria, Project Finance, Asset Finance i M&A.

Banca Corporativa incorpora una proposta de valor que ofereix un servei a mida a clients corporatius amb l’objectiu de ser la seva entitat de referència. Per això, es dissenyen propostes de valor personalitzades i s’acompanya els clients en el mercat exterior.

El 2017, malgrat el marcat increment de la competència, s’han assolit els objectius fixats. El 2018 es continuarà treballant per aconseguir més pes i penetració en el mercat amb un creixement gradual, sostenible, rendible i ajustat al risc.

Banca Institucional dona servei a les institucions del sector públic i privat, a través d’una gestió especialitzada que ofereix serveis i solucions financeres.

El 2017, el negoci ha estat capaç de trobar ingressos alternatius al finançament a llarg termini i ha assolit els reptes marcats. El 2018 es preveu continuïtat, cosa que seguirà obligant el negoci a un impuls comercial en aquells productes més eficients.

Tornar

06. Banca Internacional

Amb presencia a 26 punts

Sucursals internacionals: Ofereixen finançament i serveis financers a empreses espanyoles amb interessos i activitats en aquests països i a empreses locals. Oficines de representació: Assessorament a empreses multinacionals europees amb filial a Espanya i a empreses espanyoles amb projectes a l’estranger. Spanish Desk: Amb els socis Inbursa a Mèxic, amb BPI a Portugal i amb ERSTE Bank a Europa Central i de l’Est.

CaixaBank completa el seu servei amb una xarxa de més de 1.200 bancs corresponsals.

Tornar

Banca internacional

Diversificació d’ingressos

CaixaBank participa en el capital d’entitats bancàries i industrials reconegudes a nivell internacional.

CaixaBank va prendre el control de BPI al febrer del 2017, en assolir el 84,51% del seu capital després de la finalització d’una oferta pública d’adquisició d’accions

Font: Informe corporatiu Integrat 2017

BPI

BPI és un grup financer centrat en les operacions de banca comercial i minorista a Portugal, on és la cinquena institució financera més gran en termes d’actius (29.640 milions d’euros). BPI disposa d’una base de clients propera als dos milions de persones, que gestiona a través d’una xarxa de distribució especialitzada, multicanal i totalment integrada.

El negoci de BPI s’organitza al voltant de dos segments principals, la Banca de Particulars, Empresaris i Negocis i la Banca d’Empreses, que tenen estructures físiques i virtuals i equips especialitzats. Així mateix, el Grup BPI complementa la seva oferta d’assegurances de no-vida i de vida-risc a través d’un acord de distribució d’assegurances amb Allianz Portugal, on el Grup BPI disposa d’una participació del 35%.

Un negoci amb molt bona evolució

BPI té una quota de penetració de clients particulars del 13,7% i quotes de mercat de referència en els diversos productes i serveis que ofereix, quotes* que han millorat al llarg de l’any. Destaquen, entre d’altres, la quota del 10,8% en nòmines (+10pbs vs. 2016), del 12,7% (+30pbs vs. 2016) en assegurances de vida, de l’11,2% (+60pbs vs. 2016) en crèdit al consum i de l’11,2% (+20pbs vs. 2016) en hipoteques.

Al llarg del 2017, els recursos de clients han augmentat un 5,6% i el crèdit a empreses (corporativa i pimes Portugal) un 6,4% respecte a l’exercici anterior.

En conjunt, BPI ha contribuït amb 176 milions d’euros al resultat del 2017 de CaixaBank (febrer-desembre).

Més Informació: Informe corporatiu Integrat 2017