No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Model de negoci

CaixaBank és el banc líder a Espanya gràcies a un model de banca universal, basat en la qualitat, la proximitat i l’especialització, amb una àmplia oferta de productes i serveis adaptats a les diverses necessitats dels clients i una extensa xarxa de distribució multicanal. A més, ha construït aliances estratègiques amb bancs participats i disposa de participacions en companyies del sector serveis.

 

Un Grup líder

Un de cada quatre clients bancaris espanyols diposita la seva confiança a CaixaBank

Quotes de mercat i posició en el rànquing (desembre 2015)
En Percentatge

*Setembre 2015
**Novembre 2015
***El perímetre del total mercat ha variat respecte a les dades del 2014.

 

Gestió Especialitzada

01. Banca de Particulars i Negocis

Amb una proposta multicanal i de qualitat, aquesta proposta de valor ofereix solucions fàcils i convenients a través d’una oferta diferenciada i senzilla. El 2015, els focus d’atenció per a Banca de Particulars han estat:

  • La captació de nòmines, amb 782.000 noves nòmines domiciliades, gràcies a l’esforç comercial en un entorn de recuperació del mercat de treball.
  • La vinculació més gran dels clients, a través del llançament de nous productes i serveis (com hipoteques a tipus d’interès fix i mixt, productes d’estalvi sistemàtic a llarg termini i avantatges fiscals, l’assegurança d’auto plurianual i el mapa de protecció), la facilitat de crèdit al consum i nous avanços en mitjans de pagament amb CaixaBank Pay.
  • El llançament d’HolaBank, una proposta de valor pensada especialment per a clients estrangers que resideixen durant una part de l’any a Espanya; disposa d’una xarxa diferenciada d’oficines, empleats poliglots i productes especialitzats.

Es consolida la proposta de valor CaixaNegocis, llançada el 2014, i que s’adreça a clients autònoms i petites empreses que facturen fins a dos milions d’euros.

  • Els més de 1.600 gestors amb dedicació exclusiva estan dotats de dispositius de mobilitat que els permeten dur l’oficina al negoci del client. El 2015 es llança el mur per a negocis, un nou canal de comunicació exclusiu entre client i gestor.
  • Es capten 308.800 nous negocis (+23% vs. 2014) i es completa la cartera de productes amb novetats com el pack multiAssegurances, amb descomptes per nivells de protecció i antiguitat, el TPV tablet i altres solucions sectorials per a restauració, turisme, farmàcies, despatxos i alimentació.
  • El 2015 ha estat el primer any complet per a la línia de negoci AgroBank, que es dirigeix a clients agraris i disposa de 576 oficines tematitzades.
  • S’arriba als 330.000 clients (+47.000 nous clients vs. 2014) i s’incrementa en un 5% el volum de negoci, que assoleix els 15.118 milions d’euros.
  • Es llancen productes innovadors com l’AgroConfirming i es potencien les accions d’impuls al sector com ara els convenis, les jornades, la participació en fires i els premis..

Tornar

02. Banca Premier

Nova proposta de valor per consolidar el lideratge en assessorament financer gràcies a un model propi de planificació financera, professionals amb formació certificada i condicions exclusives per als clients.

Llançament de la nova marca CaixaBank Banca Premier.

Es consolida el lideratge en el segment de banca personal, després de la integració de Barclays Bank, SAU.

Es potencia la capacitació de l’equip a través del Postgrau en Assessorament Financer de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el certificat internacional del Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).

El 2016 es continuarà enfortint el servei d’assessorament, per incrementar la diversificació dins de les carteres d’estalvi, inversió i previsió. Un altre objectiu, derivat del compromís per l’excel·lència i la qualitat de servei, serà la renovació del certificat AENOR en Assessorament Financer.

Tornar

04. Banca d’Empreses

Aquesta línia de negoci especialitzat té com a objectiu establir una relació a llarg termini amb les empreses i donar suport al seu creixement i a la gestió del seu dia a dia. Per fer-ho, disposa d’una proposta de valor senzilla i clara, amb un servei de qualitat certificat externament.

Primer i únic banc europeu que ha aconseguit la certificació de qualitat AENOR Conform d’Assessoraments de Banca d’Empreses, que avala un nivell òptim de gestió i servei al client.

El 2015 s’inauguren set nous centres d’empreses a Barcelona (tres), Bilbao, València, Balears i Girona.

També es creen 14 centres d’empreses de negoci immobiliari, per liderar la recuperació del transformat negoci promotor i ser referent financer del sector.

El Pla d’Estímul a la Inversió (PEI) continua responent a la demanda de crèdit de les empreses per créixer i internacionalitzar-se.

Tornar

05. Corporate & Institutional Banking

La banca majorista ofereix un servei a mida als més de 500 grups comercials de clients, amb l’objectiu de ser la seva entitat de referència i anticipar-se a les seves necessitats. Per això, es dissenyen propostes de valor personalitzades i s’acompanya els clients a l’exterior aprofitant el negoci internacional de CaixaBank.

Es crea el 2015 la divisió de Corporate & Institutional Banking (CIB), que integra Banca Corporativa, Banca Institucional i altres àrees de productes que presten servei als clients, com Mercat de capitals i Tresoreria. A més, dóna suport a les altres propostes de valor del banc.

Al llarg de l’any, i malgrat el marcat increment de la competència nacional i internacional, s’assoleixen els objectius d’inversió i de marge ordinari. A més, es millora la rendibilitat ajustada al risc i s’ajusta el consum de capital.

El 2016, es continuarà treballant per aconseguir més pes i penetració en el mercat a través d’un creixement gradual, sostenible, rendible i ajustat al risc.

Tornar

Negoci Diversificat

Presència Internacional de CaixaBankSucursals operatives
Ofereixen finançament i serveis financers a empreses espanyoles amb interessos i activitats en aquests països i a empreses locals.

Oficines de representació
Assessorament a empreses multinacionals europees amb filial a Espanya i a empreses espanyoles amb projectes a l’estranger. Pròximament, obertura a Alger i Johannesburg.

Participacions bancàries
Aliances estratègiques amb grans grups bancaris que ofereixen un accés preferent a noves oportunitats de negoci en regions emergents i faciliten als clients el desenvolupament de la seva activitat comercial a l’estranger.

44,10%
9,92%

Dades a 31 de març de 2016

CaixaBank completa el seu servei amb una xarxa de més de 2.900 bancs corresponsals.

Diversificació d’ingressos

CaixaBank participa en el capital de dues empreses líders en els seus sectors, amb capacitat de creixement i generació de valor, i un destacat perfil internacional (Repsol i Telefónica).

10,21%
5,01%

Dades a 31 de març de 2016