Objectius de Desenvolupament Sostenible

A CaixaBank contribuïm a tots els ODS gràcies a la dimensió i al compromís social de les nostres activitats, accions i aliances estratègiques.

Integrem els 17 ODS de les Nacions Unides en el nostre Pla Estratègic i Pla de Banca Socialment Responsable, i contribuïm de manera transversal a tots els objectius.

Contribució de CaixaBank als ODS

Centrem les nostres accions en quatre ODS prioritaris que encaixen perfectament amb la nostra missió: contribuir al benestar financer de les persones i al progrés de tota la societat.

Aquests quatre objectius prioritaris es relacionen amb la resta, i gràcies a la nostra dinàmica transversal, contribuïm a tots els ODS.

 • Prioritaris
 • Interrelacionats

1

fi
de la pobresa

2

fam
zero

3

salut
i benestar

4

educació de qualitat

10

reducció de desigualtats

Compromís amb les

PERSONES

8

treball decent
i creixement econòmic

5

igualtat
de gènere

9

indústria, innovació i infraestructura

11

ciutats i comunitats sostenibles

Compromís amb la

SOCIETAT

12

producció
i consum responsables

6

aigua neta i sanejament

7

energia assequible i no contaminant

13

acció
pel clima

14

vida submarina

15

vida d'ecosistemes terrestres

16

pau, justícia i institucions sólides

Compromís amb el

PLANETA

17

Aliances per assolir els objectius

Contribució al progrés i al benestar dels col·lectius més vulnerables a través de l'accés als serveis financers, a les accions socials i a una política activa d'habitatge

ODS PRIORITARI ODS INTERRELACIONATS
ODS 1: Fi de la pobresa


Microcrèdits i altre finançament amb impacte social

Comptes socials

Capil·laritat

Accions socials

Agrobank

Política activa d'habitatge

ODS 2: Fam zero

 • Microcrèdit familiar
 • Ecopréstecs sector agrari
 • Obra social descentralitzada
 • Cap llar sense aliments
ODS 3: Salut i benestar
 • Préstec salut i benestar
 • Empresa saludable
 • Formació en salut i benestar Virtaula
 • Col·laboració amb GAVI, the Vaccine Alliance a través de la Fundació ”la Caixa”
ODS 4: Educació de qualitat
 • Pla de Cultura Financera
 • Programa Aula
 • Càtedres(1)
 • CaixaBank Research
 • CaixaBank Talks
ODS 10: Reducció de les desigualtats
 • Microcrèdits i altre finançament amb impacte social
 • Comptes socials
 • Obra social descentralitzada
 • Política activa d'habitatge
 • Pla de Cultura Financer

Impuls de l'activitat econòmica promovent la inversió en innovació, l'emprenedoria i el creixement de les microempreses i pimes

ODS PRIORITARI ODS INTERRELACIONATS
ODS 8: Treball decent i creixement econòmic


Finançament a empreses i autònoms

Microcrèdits negocis

Bo social covid-19

Inversió en R+D

Creació d’ocupació

ODS 5: Igualtat de gènere

 • Pla d’Igualtat
 • Programa Wengage
 • Adhesió als Women Empowerment Principles de l'ONU
 • Premis IWEC
 • Aliança Microsoft carreres STEM
 • Suport a les associacions de dones principals (2)
ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura
 • Suport a empreses emergents 
   (DayOne)
 • Finançament a empreses amb impacte social
 • Inversió en R+D
 • Seguretat de la informació
 • Pla de digitalització
 • Bo verd
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
 • Capil·laritat
 • Política activa d’habitatge
 • Adhesió a UNWTO (3)
 • Real Estate & Homes
 • Hotels & Tourism

Adopció d'un model de banca socialment responsable basat en una gestió sostenible i eficient dels recursos naturals

ODS PRIORITARI ODS INTERRELACIONATS
ODS 12: Producció i consum responsable


Finançament sota criteris ASG

Polítiques d'ètica i integritat

Diligència deguda i avaluació dels DH marc de govern de l'RSC 

Adhesió als
Principis de Banca
Responsable
d’UNEP FI (4)

Adhesió de
VidaCaixa i
A.M als PRI (5)

Reporting verificat

Certificació B Corp Imagin

ODS 6: Aigua neta i sanejament

 • AgroBank
 • Marc d’emissió de bons sostenibles, verds i socials
ODS 7: Energia assequible i no contaminant
 • Finançament energies renovables
 • Adhesió RE100
 • Reducció del consum energia
 • Consum d’energia d’origen renovable
 • Bo Verd
ODS 13: Acció pel clima
 • Membres del GECV
 • Principis de l'Equador
 • Consum d’energia renovable
 • Compensació de les emissions de COgenerades
 • Finançament energies renovables
ODS 14: Vida submarina
 • AgroBank
ODS 15: Vida d'ecosistemes terrestres
 • Marc d’emissió de bons sostenibles, verds i socials
ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
 • Polítiques d'ètica i integritat
 • Diligència deguda i avaluació dels DH 
 • Seguretat de la informació
 • Adhesió a Autocontrol

Contribució a tots els ODS amb programes propis i a través d'aliances

ALIANCES
ODS 17: Aliances per assolir els objectius


Aliances

relacionades
directament amb
els ODS (6)

"la Caixa" - acceso a la portada

Primera obra social d'Espanya i una de les principals fundacions del món. Aliança estratègica per a la difusió dels seus projectes i participació activa en programes clau com Incorpora, GAVI, the Vaccine Alliance o l'Associació de Voluntaris de CaixaBank
un global compact Organisme encarregat de promoure els 10 Principis de les Nacions Unides. Socis Signatory de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides des del 2012
Observatorio ODS Iniciativa de la Càtedra Lideratges i Governança Democràtica d'ESADE amb la col·laboració de la Fundació ”la Caixa”

(1) Càtedra CaixaBank d’RSC d’IESE, Càtedra AgroBank.
(2) Igualtat a l’empresa, Xàrter de la Diversitat, Més dones, millors empreses; Eje&Con.
(3) United Nations World Tourism Organisation.
(4) United Nations Environment Programme Finance Initiative.
(5) UN Principles for Responsible Banking.
(6) Per a més informació, consulteu Iniciatives i aliances a l'apartat Associacions i fòrums
.