Programa EMTN


Programa EMTN 
(PDF, 2,68 MB) - Disponible en anglès 

Suplement 30-04-2024 

(PDF, 356 KB) - Disponible en anglès

Informació incorporada per referència

Programa EMTN 
(PDF, 3,21 MB) - Disponible en anglès 

Suplement 05-05-2023 

(PDF, 154 KB) - Disponible en anglès

Suplement 03-08-2023 

(PDF, 166 KB) - Disponible en anglès

Suplement 27-10-2023 

(PDF, 365 KB) - Disponible en anglès

Suplement 02-02-2024 

(PDF, 133 KB) - Disponible en anglès

Suplement 19-02-2024 

(PDF, 142 KB) - Disponible en anglès

Informació incorporada per referència

Programa EMTN 
(PDF, 2,93 MB) - Disponible en anglès 

Suplement 03-05-2022 

(PDF, 18,9 KB) - Disponible en anglès

Suplement 31-05-22 

(PDF, 224KB) - Disponible en anglès

Suplement 02-08-2022 

(PDF, 224KB) - Disponible en anglès

Suplement 28-10-2022 

(PDF, 143KB) - Disponible en anglès

Suplement 03-02-2023 
(PDF, 155 KB) - Disponible en anglès
Suplement 20-02-2023 
(PDF, 146 KB) - Disponible en anglès
Informació incorporada per referència

Programa EMTN
(PDF, 3,1 MB) - Disponible en anglès 
Suplement 11-05-2021
(PDF, 59 kB) - Disponible en anglès 
Suplement 03-08-2021
(PDF, 154 kB) - Disponible en anglès 
Suplement 01-11-2021
(PDF, 18,9 kB) - Disponible en anglès 
Suplement 28-01-2022 
(PDF, 18,9 kB) - Disponible en anglès
Suplement 01-03-2022 
(PDF, 31,7 kB) - Disponible en anglès
Informació incorporada per referència

Programa EMTN
(PDF, 1,6 MB) - Disponible en anglès 
Suplement 05-05-2020
(PDF, 51 kB) - Disponible en anglès 
Suplement 06-08-2020
(PDF, 51 kB) - Disponible en anglès 
Suplement 03-11-2020
(PDF, 51 kB) - Disponible en anglès 
Suplement 29-01-2021 
(PDF, 24 kB) - Disponible en anglès 
Suplement 26-02-2021 
(PDF, 242 kB) - Disponible en anglès 
Fe d'errates del Suplement de 26-02-2021 
(PDF, 171 kB) - Disponible en anglès
Suplement 12-04-2021 
(PDF, 245 kB) - Disponible en anglès
Informació incorporada per referència
Programa EMTN
(PDF, 1,6 MB) - Disponible en anglès  
Suplement 30-4-2019
(PDF, 51 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 13-5-2019
(PDF, 107 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 29-7-2019
(PDF, 55.1 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 31-10-2019
(PDF, 51 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 31-01-2020
(PDF, 111 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 25-02-2020
(PDF, 216 KB) - Disponible en anglès 

Programa EMTN
(PDF, 789) - Disponible en anglès  
Suplement 27-4-2018
(PDF, 295 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 30-7-2018
(PDF, 483 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 18-9-2018
(PDF, 533 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 25-9-2018
(PDF, 31 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 26-10-2018
(PDF, 272 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 1-2-2019 
(PDF, 213KB) - Disponible en anglès 
Suplement 26-2-2019
(PDF, 49,8 KB) - Disponible en anglès 

Programa EMTN
(PDF, 1,5 MB) - Disponible en anglès 
Suplement 31-7-2017
(PDF, 211 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 4-1-2018 
(PDF, 775 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 2-2-2018 
(PDF, 52 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 28-2-2018 
(PDF, 58 KB) - Disponible en anglès 

Programa EMTN
(PDF, 1,5 MB) - Disponible en anglès 
Suplement 1-9-2016
(PDF, 33 KB) - Disponible en anglès  
Suplement 26-9-2016 
(PDF, 117 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 1-11-2016 
(PDF, 307 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 12-12-2016 
(PDF, 110 KB) - Disponible en anglès
Suplement 22-3-2017 
(PDF, 143 KB) - Disponible en anglès 
Suplement 28-4-2017 
(PDF, 106 KB) - Disponible en anglès


Programa EMTN
(PDF, 1,44 MB) - Disponible en anglès 
Suplement 3-3-2016 
(PDF, 51 KB) - Disponible en anglès  
Suplement 28-4-2016 
(PDF, 51 KB) - Disponible en anglès