Informació incorporada per referència 2022

Títol
Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2022

( PDF , 23 MB )  -  Disponible en anglès

Download
Informe d'Activitats i Resultats 2022(Obre en una finestra nova)

( PDF , 2 MB )  -  Disponible en anglès

Download
Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2021 de CaixaBank (Obre en una finestra nova)

( PDF , 20 MB )  -  Disponible en anglès

Download
Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2020 de CaixaBank (Obre en una finestra nova)

( PDF , 25 MB )  -  Disponible en anglès

Download
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 27 d’abril de 2021 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 3 MB )  -  Disponible en anglès

Download
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 23 d’abril de 2020 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 2 MB )  -  Disponible en anglès

Download
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 26 d’abril de 2019 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en anglès

Download
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 23 d’abril del 2018 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 790 kB )  -  Disponible en anglès

Download
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 23 d’abril del 2018 suplementats pel Suplement de 18 de setembre de 2018 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 534 kB )  -  Disponible en anglès

Download
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 20 de juny del 2017 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en anglès

Download
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 13 de juny del 2016 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en anglès

Download
Informe d'Activitat i Resultats 1er trimestre 2022(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en anglès

Download
Informe d'Activitat i Resultats 1er semestre 2022(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en anglès

Download
Estats financers semestrals resumits consolidats, informe de gestió intermedi i informe de revisió limitada a 30 de juny 2022 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 12 MB )  -  Disponible en anglès

Download
Informe d'Activitat i Resultats 3r trimestre 2022 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en anglès

Download