Responsabilitat corporativa

   

Impacte Socioeconòmic i Contribució als ODS 2019

Nova web de cultura financera

Banca socialment responsable

CaixaBank treballa per crear valor compartir pels seus grups d’interès, d’acord amb els valors de qualitat, confiança i compromís social.