Responsabilitat corporativa

Compromís social

Obra Social

 

Obra Social


CaixaBank contribueix amb la seva activitat i els seus resultats al desenvolupament de la comunitat a través de l’Obra Social del seu accionista de referència.


El pressupost de l’Obra Social per al 2019 és de 545  milions d’euros, el que suposa per a la Fundació Bancària ”la Caixa” ser, un any més, la fundació privada espanyola que més recursos destina a acció social.
 


La Fundació Bancària ”la Caixa” duu a terme diferents tipus d’activitats i de projectes:

 

  • Programes de tipus social o assistencial

La major part del seu pressupost (més del 62%) es destina a programes dedicats a eradicar la pobresa i a protegir col·lectius socialment desfavorits o en risc d’exclusió com ara nens de famílies necessitades, gent gran o altres persones en situació de dependència, persones immigrants amb baix nivell d’integració, joves exposats a conductes de risc, persones amb discapacitat o malalts avançats, i les seves famílies, entre d’altres.

 

  • Programes de medi ambient i ciència

Inclouen iniciatives a favor de la conservació i millora d’espais naturals i programes de divulgació i sensibilització de la ciutadania sobre la importància dels comportaments sostenibles.

 

  • Programes culturals

Les seves activitats volen apropar l’art, la música, el teatre o les humanitats a tot tipus de públic, tot convertint la cultura en una eina de creixement personal i d’integració social.

La major part del programació es desenvolupa en els diferents centres culturals de la Fundació ”la Caixa”.

 

  • Programes educatius i d’investigació

Promouen l’excel·lència acadèmica i la igualtat d’oportunitats mitjançant les seves beques d’estudis per a diferents col·lectius, com universitaris o reclusos, a més d’altres activitats de tipus educatiu i en favor de la divulgació de la cultura i del coneixement científic.


Accés a l’Obra Social "la Caixa"