Responsabilitat corporativa

Negoci responsable

Filantropía

Valor social en Banca Privada

Els clients de CaixaBank tenen inquietuds i interessos que van més enllà dels estrictament financers. Per això l'entitat és pionera a disposar d'un departament especialitzat que ofereix als seus clients de banca privada una solució integral que dona resposta a les seves necessitats en l'àmbit de la filantropia i la inversió socialment responsable.

Inversió responsable

A través de CaixaBank Banca Privada, s'ofereixen solucions integrals d'inversió socialment responsable (ISR) i Inversió d'Impacte alineades amb els Principis d'Inversió Responsable de les Nacions Unides (UNPRI).​ CaixaBank Asset Management i VidaCaixa, gestores de fons d'inversió i d'assegurances d'estalvi i plans de pensions del Grup, han aconseguit la qualificació A+, la màxima que atorguen els UNPRI.

Filantropia

La proposta de valor en aquest àmbit incorpora una metodologia flexible, adaptada a la consecució d'objectius concrets, i que permet als clients seleccionar en qualsevol moment l’estratègia més adequada.

Informació i coneixement expert

Gràcies a la col·laboració amb partners de prestigi reconegut, experts en diferents àrees temàtiques, i al coneixement i l'experiència de les diferents entitats que formem part del Grup CaixaBank, s’ajuda als clients a orientar la seva vocació filantròpica perquè aconsegueixin el màxim impacte positiu en la comunitat i l'entorn.

Vehicles d'inversió i donació

Els clients de banca privada poden participar de manera flexible en diferents alternatives d'inversió responsable o donació solidària que CaixaBank posa a la seva disposició:

  • Dipòsit solidari
  • Inversió socialment responsable
  • Inversió d'impacte
  • Capital de risc filantròpic
  • Donació

Esdeveniments i formació

Organització periòdica de trobades destinades a promoure el coneixement i l'estudi de les millors pràctiques en filantropia i ISR. Les trobades tenen com a objectiu:

  • Aprofitar i compartir el coneixement d'experts en cadascuna de les seves àrees de treball
  • Crear una comunitat en la qual es pugui incentivar l'interès per aquestes matèries
  • Connectar els participants dels vehicles amb els beneficiaris de les seves inversions

Informes i coneixement

Per a més informació consulteu l'últim informe Projecte de Valor Social o contacteu a través de filantropia.bancaprivada@caixabank.com

Totes aquestes solucions han ajudat a obtenir el reconeixement d'Euromoney com a Millor Banca Responsable d'Europa, el 2016, i Millor Banca Privada d'Espanya en Assessorament Filantròpic i Inversió d'Impacte el 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019