Responsabilitat corporativa

Grups d’interès

Analistes i ràtings de sostenibilitat

Analistes i ràtings de sostenibilitat

Les agències de ràting i analistes de sostenibilitat avaluen el model de gestió de les entitats i el seu nivell d’acompliment en matèria econòmica, social, ambiental i de bon govern corporatiu.

CaixaBank, gràcies a l’aposta per un model de gestió sostenible a llarg termini, és present en els índexs de sostenibilitat més rellevants a nivell mundial i és avaluada pels principals analistes de sostenibilitat.

 

Índexos, ratings i data primera inclusió Agència de rating

Member of Dow Jones Sustainabiliti Indices in collaboration with SAM

DJSI World (setembre de 2012)

RobecoSAM

DJSI Europe (setembre de 2012)

FTSE4Good

FTSE4Good Global (juliol de 2011)

Evalueserve

FTSE4Good Europe (juliol de 2011)
FTSE4Good IBEX ( juliol de 2011)

Ethibel Excellence Investment Registers (juny 2013)

Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe (juliol 2013)

Eurozone 120 Index (maig de 2013)

Europe 120 Index (maig de 2013)

2018 Constituent MSCI ESG Leaders Indexes

MSCI Global Sustainability Indexes (juliol 2015) *

MSCI ESG Research

STOXX® Global ESG Leaders indices
(Setembre 2013)

Sustainalytics

CDP

Carbon Disclosure Project

CDP

Corporate ESG Performance

Empresa "Prime" (abril de 2013)

Oekom


    * La inclusió de CaixaBank a qualsevol dels índexs MSCI i l'ús dels Logos, marques o noms dels índexs, no suposa Patrocini, Cessió, ni Publicitat de CaixaBank per part de MSCI o empreses associades. Els índexs MSCI són propietat exclusiva de MSCI. MSCI i els Noms dels índexs MSCI i dels Logos, són Marques Comercials o de Servei de MSCI i les seves empreses associades.