Nota de premsa

CaixaBank col·loca el seu segon doble tram en dòlars per un import de 2.000 milions

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts

• L'entitat ha col·locat un bo de 1.000 milions de dòlars a 11 anys i un altre de 1.000 milions de dòlars a 6 anys, tots dos en format sènior no preferent

• La demanda ha superat els 9.300 milions de dòlars. Més de 155 inversors institucionals han acudit a aquesta doble emissió en dòlars de CaixaBank

CaixaBank ha fet la seva segona col·locació d'un doble tram de deute en dòlars en el mercat americà. En primer terme, el banc ha col·locat 1.000 milions en un bo sènior no preferent a 11 anys, amb opció d'amortització anticipada durant el desè any. El preu de partida ha estat de 220 punts bàsics sobre l'IPT (índex de referència del Tresor Americà). L'alta demanda rebuda (9.300 milions de dòlars per a ambdós trams) ha permès rebaixar el preu 25 pbs fins als 195 punts sobre l'IPT. El cupó ha quedat fixat en el 6,037%.

Paral·lelament, CaixaBank ha col·locat un altre bo sènior no preferent amb un termini de venciment més curt: 6 anys, amb opció d'amortització anticipada durant el cinquè any. En aquest cas, també s'han col·locat 1.000 milions de dòlars, amb un preu de 160 punts bàsics sobre l'IPT, 27.5 punts per sota del preu de sortida (IPT+187.5 pb) gràcies a l'alta demanda ja comentada. El cupó d'aquest bo ha quedat fixat en el 5,673%.

Aquesta és la tercera emissió de CaixaBank en dòlars en el mercat americà, després de la col·locació d'un bo sènior no preferent de 1.250 milions de dòlars el gener del 2023 i el doble tram sènior no preferent de 2.000 milions de dòlars del setembre del 2023. D'aquesta manera, l'entitat continua amb el seu objectiu de diversificar la base inversora en un mercat de gran mida i estabilitat com és el nord-americà. La diversificació permet arribar a major nombre d'inversors i, per tant, aconseguir menors costos de finançament i una major capacitat d'apel·lació al mercat.

Amb aquesta emissió, CaixaBank continua reforçant la seva posició de passius ‘bail-inables’, còmodament per damunt del requeriment de MREL i reafirma el compromís del banc de seguir construint el coixí de deute ‘bail-inable’ que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants.

Les entitats encarregades de la col·locació han estat Barclays, BofA Securities, CaixaBank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, RBC i Wells Fargo.

CaixaBank és un emissor recurrent que ha fet quatre emissions públiques en el que portem d'any en euros, francs suïssos i dòlars, en diferents tipologies d'actius (senior preferent, sènior no preferent i AT1) com a part del seu pla de finançament regular.

 

NOTÍCIES RELACIONADES