Analistes i ràtings ESG

Les agències de ràting i els analistes de sostenibilitat avaluen el nivell d'exposició de les empreses a riscos ESG (en català, riscos ASG: ambientals, socials i de bon govern/ètica), la seva capacitat de gestió d'aquests riscos i el desenvolupament i impacte positiu del seu negoci en aspectes socials i mediambientals.

A CaixaBank, gràcies a la nostra aposta per un model de gestió sostenible a llarg termini, estem presents en els índexs de sostenibilitat més rellevants a nivell mundial i som avaluats pels principals analistes de sostenibilitat, situant-nos entre les entitats financeres amb millors ràtings. Amb això, complim les expectatives d'inversors que aposten per estratègies a llarg termini i que inclouen criteris ESG en les seves decisions d'inversió.

Índexs / Agències de ràting ESG Inclosos des de... Últim ràting obtingut
Member of dow jones DJSI World
DJSI Europe
2012 85
(0-100)
Inclosos per desè any consecutiu. Lloc 11è de 24 bancs inclosos en el DJSI World
Logo de MSCI Ranting ESG MSCI Ràting ESG 2015 AA
(CCC-AAA)
Categoria Leader
Logo de FTSEA4Good Global FTSEA4Good Global
FTSEA4Good Europe
FTSEA4Good Ibex
2011 4
(1-5)
Ràting per damunt de la mitjana del sector (2,7)
Logo de STOXX Logo de SUSTANILYTICS 2011 19
Risk exposure
(100-0)
Exposició de riscos ASG "LOW RISK" per sota de la mitjana del sector. Gestió Forta (Strong) dels riscos
A LIST CLIMATE 2021 Bureau Veritas 2013 A
(D-/A)
Inclòs a la A List. Categoria de Leadership en gestió i transparència dels assumptes de canvi climàtic
Logo de ISS ESG Quality Score 2013 C "Prime"
(D-/A+)
Categoria PRIME
2013 1
(10-1)
Màxima nota (1) en les 3 dimensions de ISS ESG Quality Score: Mediambiental, Social i Governança

Vigeo-Eiris

2013 54
(0-100)
Categoria ROBUST en la gestió d'assumptes ESG, per damunt de la mitjana del sector

(1) La utilització en aquest document de les dades d’MSCI ESG Research LLC o qualsevol de les seves filials per part de CaixaBank, així com dels logotips, les marques comercials, les marques de servei o els noms dels índex d’MSCI, no constitueix un suport, una recomanació o una promoció a CaixaBank per part d’MSCI. Els serveis i les dades d’MSCI són propietat d’MSCI o dels seus proveïdors d’informació, i es proporcionen “tal com estan” i sense cap mena de garantía. Els noms i logotips d’MSCI són marques comercials o de servei d’MSCI.

Altres agències avaluadores

Otras agencias evaluadoras Altres agències que avaluen la nostra gestió ESG

Altres reconeixements

CaixaBank ha estat inclosa per novè any consecutiu a The Sustainability Yearbook 2021, basat en l’avaluació de S&P Global ESG. Amb més de 7.000 empreses avaluades, CaixaBank ha estat distingida amb Silver Class pel seu excel·lent acompliment en sostenibilitat.
Otras agencias evaluadoras

CaixaBank ha estat inclosa en aquest índex, basat en la igualtat de gènere. Distingeix aquelles companyies compromeses amb la transparència en els informes sobre gènere i amb el foment de la igualtat entre dones i homes.