Emissió de Participacions preferents convertibles (Additional Tier 1)

Fullet de l'emissió 
(PDF, 1,5 MB) - Disponible en anglès
Informe de l'expert independent i informe del Consell d'Administració 
(PDF, 9,9 MB) - Disponible en castellà

Fullet de l'emissió 
(PDF, 1,3 KB) - Disponible en anglès
Informe de l'expert independent i informe del Consell d'Administració 
(PDF, 12 MB)- Disponible en castellà