Informació incorporada per referència

Títol
Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2021 de CaixaBank (Obre en una finestra nova)

( PDF , 19 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Informe d’Activitat i Resultats 1r semestre

( PDF , 2 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Estats financers semestrals resumits consolidats, informe de gestió intermedi i informe de revisió limitada a 30 de juny 2021

( PDF , 5 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2019 de CaixaBank (Obre en una finestra nova)

( PDF , 20 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2018 de CaixaBank (Obre en una finestra nova)

( PDF , 24 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2020 de Bankia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 11 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2019 de Bankia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 9 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2018 de Bankia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 7 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració 2019 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 2 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració 2018 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 238 kB )  -  Disponible en castellà

Download