Emissions de CaixaBank Notas Minoristas S.A.U.

Informació economicofinancera

Any Document
2023 Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2023 (Fitxer FEUE) 
(XHTML, 15 MB) - Disponible en castellà
2023 Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2023 
(PDF, 9,50 MB) - Disponible en castellà
2022 Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2022 (Fitxer FEUE) 
(XHTML, 15 MB) - Disponible en castellà
2022 Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2022 
(PDF, 1,66 MB) - Disponible en castellà
2021 Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2021 (Fichero FEUE) 
(XHTML, 3,61 MB) - Disponible en castellà
2021 Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2021 
(PDF, 2,21 MB) - Disponible en castellà
2020 Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2020 (Fichero FEUE) 
(XHTML, 7,17 MB) - Disponible en castellà
2020 Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2020 
(PDF, 2,65 MB) - Disponible en castellà
2019 Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2019 
(PDF, 5,20 MB) - Disponible en castellà
2018

Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2018 
(PDF, 6,93 MB) - Disponible en castellà

2017 Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2017
(PDF, 12 MB) - Disponible en castellà
2016 Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2016 
(PDF, 2 MB) - Disponible en castellà
2015 Comptes anuals i informe de gestió i informe de auditoria 2015
(PDF, 7 MB) - Disponible en castellà 

Documentació base

Any Document
2018 Document de Registre 2018
(PDF, 362 KB) - Disponible en castellà 
2018 Fulletó de Base de Valors de Renta Fixa Estructurats 2018
(PDF, 1,6 MB) - Disponible en castellà