ACCIONISTES I INVERSORS

Remuneració a l'accionista

Distribució ordinària en el marc del Pla Estratègic 2022-2024

Dividends exercici 2024

Distribució d'entre el 50 % i el 60 % del benefici net consolidat, mitjançant dos pagaments en efectiu en línia amb el pla vigent:

50%-60%
benefici net consolidat
Novembre 20241
Abril 20252

1Per import d'entre el 30% i el 40% del benefici net consolidat corresponent al primer semestre de 2024.

2Subjecte a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes.


Dividends exercici 2023:

2,9 mil MM€, equivalent al 60 % del benefici net consolidat de 2023

Dividends exercici 2022:

1,7 mil MM€, equivalent al 55 % del benefici net consolidat de 2022

Per a més informació sobre dividends, consulta la secció Polítiques corporatives i altres documents corporatius i la secció Dividends.

Distribució extraordinària en el marc del Pla Estratègic 2022-2024

En el marc del Pla estratègic 2022-2024, s'han fet tres programes de recompra d'accions extraordinaris:

Programa Import
(en MM€)
Període d'execució
1 1.800 2022
2 500 set. 23 a gen. 24
3 500 mar. 24 a abr. 24


Per a més informació sobre programes de recompra d'accions, consulta les seccions Informació privilegiada i Altra informació rellevant.

Distribució total en el marc del Pla estratègic 2022-2024

L'objectiu estratègic de capacitat de distribució de capital 2022-24 s'ha fixat en 12 mil MM€, dels quals s'han distribuït 7,4 mil MM€:

En dividends ordinaris: 4,6 mil MM€

En programes de recompra d'accions extraordinaris: 2,8 mil MM€

Última actualizació: juny de 2024