Remuneració a l’accionista

Exercici 2023:  La Junta General Ordinària d’Accionistes 2024 va aprovar la distribució d’un dividend en efectiu de 0,3919 euros bruts per acció, pagat el 3 d’abril de 2024. El pagament d’aquest dividend representa un pay-out del 60%.

Exercici 2024: distribució d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, mitjançant dos pagaments en efectiu en línia a la nova política de dividends:

- Dividend a compte: novembre 2024
- Dividend complementari: abril 2025

Nota: Subjecte a l’aprovació de la Junta General d’ Accionistes.

Recompra d'accions:

El 3 de gener de 2024 es va comunicar la finalització del programa de recompra d’accions amb inici setembre de 2023. El 3 de maig de 2024, es va inscriure al Registre Mercantil de València la escriptura pública de reducció de capital en 129.404.256 fins a 7.372.727.363 accions.

El 10 de maig de 2024 es va comunicar la finalització del programa de recompra d'accions (amb inici el 15 de març de 2024) una vegada assolida la inversió màxima prevista de 500 milions d'euros, amb l'adquisició d'un total de 104.639.681 accions pròpies, que representen el 1,42 % del capital social.


Veure Política de dividends a la secció Polítiques corporatives i altres documents corporatius

Per a més informació sobre Remuneració a l'accionista, consulta la secció Dividends i les comunicacions publicades a les seccions Informació privilegiada i Altra informació rellevant.