Treballa amb nosaltres

Treballar aquí compensa

Talent:

El talent dels nostres professionals es gestiona de manera individualitzada, mitjançant un sistema d’avaluació que garanteix l’objectivitat i la igualtat d’oportunitats, i que valora les competències clau i la contribució professional.

Formació i desenvolupament professional:

CaixaBank disposa de propostes de formació i desenvolupament per a les persones que vulguin créixer professionalment i els ofereix oportunitats per assolir els objectius que tinguin.

Per fer-ho, els empleats i les empleades tenen a la seva disposició un pla de formació que combina la formació presencial i la formació on-line mitjançant Virtaul@, una plataforma d’e-learning, que combina tres conceptes: col·laboració, formació i comunicació.

A través d’aquesta plataforma tots els professionals de l’entitat poden crear una xarxa interna de contactes pròpia, tenir espais de debat, visualitzar vídeos formatius, subscriure’s a temes que els interessin o mantenir sessions de viodeconferència amb els companys. Reconeguda nacionalment, Virtaul@ és una mostra de la intel·ligència col·lectiva dels empleats i les empleades de CaixaBank.

CaixaBank té un Centre de Desenvolupament Directiu (CDD) l’objectiu del qual és potenciar el talent de l’equip directiu de l’organització i donar suport a la implantació del Pla Estratègic.

Avaluació:

El model de gestió de competències de CaixaBank s’aplica a totes les línies de negoci i els segments. Les competències clau es fan servir de referència tant en la cerca de professionals com en els plans de desenvolupament, amb l’objectiu de generar mecanismes i incentivar el talent per posar en pràctica les capacitats de cada professional que treballa a la nostra entitat.

Tot això, per afrontar els futurs reptes potenciant el valor de les persones, a fi de continuar sent una entitat de referència en el sector financer nacional i internacional.