Treballa amb nosaltres

Treballar aquí compensa

CaixaBank disposa d'una política de gestió de les persones que persegueix el respecte a la diversitat, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raons de gènere, edat, discapacitat o qualsevol altra circumstància. Compta amb un Pla d'Igualtat amb què es compromet a continuar integrant la perspectiva d'igualtat de tracte i d'oportunitats de les persones que formen part de la mateixa.

L'entitat ha adoptat el model de gestió de millora contínua en matèria de diversitat, igualtat d'oportunitats i conciliació de la Fundació Més Família i que es materialitza en el certificat [efr] que l'acredita com a Empresa Familiarment Responsable, un reconeixement a les seves polítiques i iniciatives de conciliació i a l'aposta a favor de la igualtat d'oportunitats de les persones que treballen en ella.

A més, CaixaBank, com a integrant del Grup ”la Caixa”, comparteix amb la resta d'empreses del Grup el compromís amb els Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i és signant dels Women's empowerment principles.

Forma part del Xàrter de la Diversitat, que té com a objectiu el foment del compromís d'empreses i institucions amb els principis fonamentals de la igualtat d'oportunitats.

Tot això, amb l'objectiu d'obrir les portes al talent i al desenvolupament professional de les persones, per contribuir així als reptes estratègics i de negoci de CaixaBank.

 

Manifest de la diversitat (PDF, 1,4MB)