Informació general

Recomanacions

La informació presentada detalla les institucions que han publicat informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.

Institució  Data  Recomanació  Preu objectiu 
JP Morgan 07/11/2019 Neutral 2,65€
Citigroup 06/11/2019 Neutral 2,35€
Credit Suisse 05/11/2019 Outperform 3,00€
Bankinter 04/11/2019 Neutral 2,90€
Société Générale 04/11/2019 Neural 2,60€
HSBC 01/11/2019 Hold 2,60€
Oddo BHF 01/11/2019 Buy 3,10€
Mediobanca 01/11/2019 Neutral 2,50€
UBS 01/11/2019 Neutral 2,85€
Fidentiis 31/10/2019 Buy 2,65€
Morgan Stanley 31/10/2019 Overweight 3,20€
Alpha Value 31/10/2019 Buy 3,45€
Alantra 31/10/2019 Neutral 2,75€
Santander 31/10/2019 Buy 3,62€
KBW 31/10/2019 Underperform 2,88€
Banco Sabadell 31/10/2019 Comprar 3,26€
GVC Gaesco Beka 31/10/2019 Buy 4,05€
Renta 4 31/10/2019 Mantener 3,21€
Barclays 31/10/2019 Overweight 3,20€
BBVA 31/10/2019 Outperform 3,30€
JB Capital Markets 31/10/2019 Neutral 3,00€
Goldman Sachs 31/10/2019 Neutral 2,28€
Autonomous 31/10/2019 Neutral 2,73€
Jefferies 31/10/2019 Buy 3,20€
BoAML 24/10/2019 Underpeform 2,50€
ACF 24/10/2019 Vender 2,33€
Deutsche Bank 17/07/2019 Buy 3,60 €
Norbolsa 30/06/2019 Mantener 2,72 €
RBC 18/06/2019 Outperform 3,50 €
Berenberg 04/06/2019 Vender 2,50 €

Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.

P.O.M. % Comprar % Mantenir % Vendre
3 mesos 2,93 € 42% 46% 12%
6 mesos 2,95 € 44% 43% 13%


Dades a 8 de novembre del 2019

Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.

La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes.
El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.