Govern corporatiu i política de remuneracions

Comitè de Direcció

Formen part del Comitè de Direcció:

Nom Càrrec Data de nomenament en el Comitè de Direcció Proposta d'Informe Comissió de Nombraments
Gonzalo Gortázar Rotaeche Conseller Delegat 30-06-2011
Juan Antonio Alcaraz García Director General de Negoci 30-06-2011
Xavier Coll Escursell Director General de Recursos Humans i Organització 30-06-2011
Jordi Mondéjar López Director General de Riscos 10-07-2014
Iñaki Badiola Gómez Director Executiu de CIB and International Banking 22-11-2018
Luis Javier Blas Agüeros Director Executiu de Mitjans 30-10-2019
Matthias Bulach Director Executiu d'Intervenció, Control de Gestió i Capital 28-11-2016
María Luisa Martínez Gistau Directora Executiva de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC 27-05-2016
Javier Pano Riera Director Executiu de Finances 24-10-2013
Marisa Retamosa Fernández Directora Executiva d'Auditoría Interna 22-11-2018
Javier Valle T-Figueras Director Executiu d'Assegurances 22-11-2018
Oscar Calderón de Oya Secretari General i del Consell 29-05-2014

Última actualització: Gener 2021