No mostrar més aquest missatge

Govern corporatiu i política de remuneracions

Comitè de Direcció

Formen part del Comitè de Direcció:

Nom Càrrec Data de nomenament en el Comitè de Direcció Proposta d'Informe Comissió de Nombraments
Gonzalo Gortázar Rotaeche[Nueva Ventana] Conseller Delegat 30/06/2011
Juan Antonio Alcaraz García[Nueva Ventana] Director General de Negoci 17/11/2016
Francesc Xavier Coll Escursell[Nueva Ventana] Director General de Recursos Humans i Organització 30/06/2011
Jordi Mondéjar López[Nueva Ventana] Director General de Riscos 30/06/2011
Iñaki Badiola Gómez[Nueva Ventana] Director Executiu de CIB and International Banking 22/11/2018
Matthias Bulach[Nueva Ventana] Director Executiu d'Intervenció, Control de Gestió i Capital 28/11/2016
Jorge Fontanals Curiel[Nueva Ventana] Director Ejecutiu de Mitjans 27/05/2016
María Luisa Martínez Gistau[Nueva Ventana] Directora Executiva de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC 10/07/2014
Javier Pano Riera[Nueva Ventana] Director Executiu de Finances 10/07/2014
Marisa Retamosa Fernández[Nueva Ventana] Directora Executiva d'Auditoría Interna 22/11/2018
Javier Valle T-Figueras[Nueva Ventana] Director Executiu d'Assegurances 22/11/2018
Oscar Calderón de Oya[Nueva Ventana] Secretari General i del Consell 29/05/2014

Última actualització: Gener 2019