No mostrar més aquest missatge

Govern corporatiu i política de remuneracions

Comitè de Direcció

Formen part del Comitè de Direcció:

CàrrecData de nomenament en el Comitè de DireccióProposta d’ Informe Comissió de Nomenaments
Gonzalo Gortázar Rotaeche Conseller Delegat 30/06/2011
Juan Antonio Alcaraz García Director General de Negoci 30/06/2011
Matthias Bulach Director Executiu d'Intervenció, Control de Gestió i Capital 17/11/2016
Francesc Xavier Coll Escursell Director General de Recursos Humans i Organització 30/06/2011
Tomás Muniesa Arantegui Director General d'Assegurances i Gestió d'Actius  30/06/2011
Joaquín Vilar Barrabeig Director General Adjunt d'Auditoria Interna 30/06/2011
Jorge Fontanals Curiel Director Ejecutiu de Mitjans 10/07/2014
María Luisa Martínez Gistau Directora Executiva de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC 27/05/2016
María Victoria Matía Agell Directora Executiva de Banca Internacional 29/01/2015
Jordi Mondéjar López Director General de Riscos 10/07/2014
Javier Pano Riera Director Executiu de Finaces 24/10/2013
Oscar Calderón de Oya Secretari General i del Consell 29/05/2014

Última actualització: Agost 2017