Informació corporativa

Comitè de Direcció

Marisa Retamosa Fernández

Directora Executiva d'Auditoria Interna

Marisa Retamosa, nascuda a Barcelona el 1971, és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de gener 2019.

Llicenciada en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Certificació CISA (Certified Information System Auditor), Certificació CISM (Certified Information Security Mànager) acreditades per l'Associació Internacional ISACA.

Actualment és Directora Executiva d'Auditoria Interna.

Ha estat Directora Corporativa de Seguretat i Govern de Mitjans de CaixaBank i prèviament Directora d'Àrea de Seguretat i Control del Servei en Serveis Informàtics.

Amb anterioritat va ser Directora de l'Àrea d'Auditoria de Mitjans del Grup CaixaBank.

Incorporada a “la Caixa” l'any 2000, va treballar en Arthur Andersen, des de 1995 fins llavors, desenvolupant activitats pròpies d'auditoria de sistemes i processos, així com consultoria de Riscos.

Última actualització: Gener 2021