Nota de premsa

L’activitat de CaixaBank aporta el 0,96% al PIB espanyol

Estudi de Sostenibilitat i impacte Socioeconòmic

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
CaixaBank publica l'Informe de Sostenibilitat i socioeconòmic 2021, que quantifica l'aportació de l'entitat en els segments medi ambiental, social i de governança i aprofundeix en la contribució als ODS

• L’entitat financera, després de la integració de Bankia, va contribuir amb 11.519 milions d’euros a la producció econòmica d’Espanya a tancament de l’any 2021, sumant 1.908 milions més que l’exercici anterior.

• El banc ha generat més de 57.000 llocs de treball l’any 2021 a través de l’efecte multiplicador de compres a proveïdors.

• CaixaBank, amb la xarxa d’oficines més àmplia del sector i en la seva aposta per la inclusió financera, ja és present al 99% de poblacions espanyoles amb més de 5.000 habitants i a 420 municipis com a única entitat.

• CaixaBank certifica la seva posició de referent com a entitat sostenible gràcies a múltiples reconeixements, entre els quals destaquen la inclusió en el Dow Jones Sustainability Index per desè any consecutiu, la presència en l’A List de CDP com a única entitat espanyola o la posició predominant en els rànquings de Bloomberg i Refinitiv.

• L’informe, verificat per la consultora PriceWaterhouseCoopers, quantifica l’aportació de CaixaBank en els segments mediambiental, social i de governança i aprofundeix en la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

CaixaBank, després de la integració de Bankia, suposa el 0,96% del Producte Interior Brut (PIB) espanyol, segons conclou l’Informe de Sostenibilitat i Impacte Socioeconòmic 2021 presentat avui per l’entitat. Aquest informe, analiza l’impacte del negoci i l’activitat del banc a la societat i la seva contribució als ODS de Nacions Unides.

CaixaBank, a través de l’activitat analitzada i desenvolupada en les àrees de medi ambient, social i de governança, va contribuir l’any 2021 amb 11.519 milions d’euros a la producció nacional, la qual cosa suposa un increment de 1.908 milions d’euros respecte al tancament de l’exercici anterior (+19,8%). Aquests 11.519 milions d’euros representen un 17% del valor afegit brut de CaixaBank sobre el sector financer i d’assegurances. D’aquesta manera, CaixaBank va incrementar la seva aportació a l’economia espanyola passant del 0,86% al 0,96% actual.

Aquestes dades, extretes de l’Informe de Gestió Consolidat 2021 i auditades per PriceWaterhouseCoopers, quantifiquen l’aportació a la producció econòmica i social en tots els àmbits d’activitat del banc, incloent l’impacte del negoci, la presència de l’entitat al territori, els grups d’interès interpel·lats, l'aportació a la transformació digital i l'actuació responsable de CaixaBank.

Impacte del negoci

A més de l’aportació directa i indirecta al PIB espanyol, l’any passat CaixaBank va contribuir a l’Estat amb 4.074 milions d’euros en tributs pagats i recaptats de tercers, entre els quals es troben els tributs directes, indirectes i l’aportació a la Seguretat Social.

Al mateix temps, l’activitat del banc va generar més de 57.000 llocs de treball directes i indirectes a Espanya a través de l’efecte multiplicador de compres a proveïdors. A aquesta xifra, cal sumar-hi els 41.602 empleats de l’entitat al país, on el percentatge de dones aconsegueix el 56% de la totalitat de la plantilla i el 41,3% de les posicions directives. 

Avanços en la inclusió financera

L’estudi també ha analitzat la presència de CaixaBank al territori i la seva tasca en favor de la inclusió financera a Espanya, un dels pilars estratègics de la companyia. Segons l’informe, CaixaBank compta amb un total de 4.966 sucursals, consolidant-se com la xarxa d’oficines més extensa del país.

A més, l’entitat està present al 99% de poblacions espanyoles amb més de 5.000 habitants, la qual cosa permet a CaixaBank continuar avançant en la seva aposta per la inclusió financera i la proximitat al client. De fet, el 92% dels ciutadans compta amb almenys una oficina de CaixaBank al seu municipi. I és l’única entitat que té presència a 420 poblacions espanyoles, gairebé doblant les 215 de l’exercici anterior.

Amb l’objectiu d’evitar l’exclusió financera a zones rurals, CaixaBank també va donar servei a 426 municipis a través de les seves oficines mòbils durant l’any 2021, servei que ha ampliat a través de les 1.650 oficines rurals ubicades a poblacions de menys de 10.000 habitants. 

La vocació de CaixaBank per oferir un servei excel·lent adaptant-se a les demandes de la societat la situa com a líder de banca minorista, amb una penetració de particulars del 43% a Espanya. A més, el nombre de clients que tenen a CaixaBank com primera entitat s’eleva al 32%.

Inversió socialment responsable i compromís sostenible

La publicació de l’Informe de Sostenibilitat i Impacte Socioeconòmic també es fa ressò de la presència dels criteris ASG en la seva estructura organitzativa i els seus òrgans de govern, seguint el full de ruta marcat pel recentment finalizat Pla de Banca Socialment Responsable (2019-2021).

Així, l’entitat ha creat un Comitè de Sostenibilitat, que depèn directament del Comité de Direcció i que té com a objectiu promoure i desenvolupar l’estratègia en matèria de sostenibilitat. A més, la Comissió de Nomenaments, formada per membres del Consell d’Administració, ha canviat de nom a la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i s’encarrega de supervisar el compliment de les polítiques en matèria mediambiental i social. Al mateix temps, la política general de remuneracions de l’entitat s’ha vinculat als riscos ASG, fets que situen a CaixaBank com a entitat pionera en el compromís amb la sostenibilitat.

I és que CaixaBank, com a entitat referent en banca sostenible, integra en la seva estratègia i en el model de negoci els criteris i les millors pràctiques en màteria ambiental, social i de govern corporatiu (ASG). Fruit d’això és la seva adhesió a compromisos que impulsen l’ambició de tenir un paper protagonista en facilitar solucions de finançament i d’inversió amb impacte positiu, i proporcionar l’assessorament per acompanyar als clients i a les empreses en el camí de la transició a una economia baixa en carboni.

Per això, CaixaBank és membre fundador de Net Zero Banking Alliance, promogut l’any 2021 per Nacions Unides (UNEP FI), que compromet l’entitat a ser neutra en emissions de CO2 l’any 2050. Això representa un augment de l’ambició respecte al Compromís Col·lectiu de Nacions Unides per l’Acció Climàtica, subscrit pel banc el desembre de l’any 2019, d’acord amb l’objectiu marcat en l’Acord de París de 1,5ºC de reducció de temperatura. A més, CaixaBank compensa el 100% de les emissions de CO2 calculades i evita 1.435.861 t CO2/any d’emissions finançades per l’entitat.

Referent en sostenibilitat

CaixaBank és una de les entitats líders en volum de finançament sostenible, amb 31.375 milions d’euros mobilitzats l’any 2021; en emissió de bons verds, per un valor total de 3.582 milions l’any 2020-2021; i en projectes finançats d’energies renovables, amb 1.706 milions d’euros canalitzats a través de 29 projectes.

En tot aquest procés, CaixaBank també s’ha centrat en informar i conscienciar els seus clients de la importància d’incloure la sostenibilitat en la seva activitat diària. Per això, l’entitat disposa d’un nou servei d’assessorament ASG per ajudar els clients corporatius i institucionals a analitzar i establir la seva estratègia i posicionament sostenible.

Amb aquest nou servei consultiu, CaixaBank pretén impulsar la transició dels seus clients cap a la neutralitat en les emissions de carboni i acompanyar-los en els seus processos d’adaptació, entesa i definició d’objectius sostenibles, a curt i llarg termini.

En el capítol d’Inversió Socialment Responsable, Grup CaixaBank, a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, s’ha convertit en la primera entitat a Espanya a rebre la Certificació de Finances Sostenibles sota criteris ASG d’AENOR.

Tot això ha posicionat a CaixaBank com a entitat referent en múltiples índexs i reconeixements, entre els quals destaquen la inclusió, per desè any consecutiu, en el Dow Jones Sustainability Index; la presència en l’A List de CDP com a única entitat espanyola a rebre la màxima qualificació; la inclusió, com a 13º banc mundial, en el Top Tier Green Use of Proceeds de Bloomberg; o el sisè lloc com a millor banc d’EMEA en el Top Tier Green & ESG Loans per Refinitiv.

 

NOTÍCIES RELACIONADES