Gestió responsable

Som referència del sector en banca sostenible, apostem per la gestió responsable del negoci avançant en la integració dels criteris socials i ambientals en l'activitat i assegurant les millors pràctiques en control intern i govern corporatiu.

El nostre compromís aporta valor a la societat i impacta positivament en l'activitat econòmica de l'entorn en què operem, en els nostres clients, accionistes, professionals, proveïdors i en el medi ambient.

Actuem sota unes directrius clares:

  • Actuació íntegra, responsable i sostenible

  • Màxima qualitat en el servei

     

     

  • Eficiència econòmica

  • Perspectiva a llarg termini en la presa de decisions

  • Innovació permanent

Referents en el model de gestió

El nostre model de gestió responsable ens ha dut a estar presents en els índexs més prestigiosos de sostenibilitat a escala mundial i hem rebut una avaluació dels principals analistes de sostenibilitat que ens situen entre les entitats financeres amb millors ràtings.

Més a Analistes i ràtings ASG

Tres mujeres y un hombre sentados escuchando sonrientes

La qualitat, la confiança i el compromís social són l'essència de la nostra entitat. Per això, els nostres equips i les nostres activitats són fidels als nostres valors fundacionals.