Comunicació i diàleg

Informació i comunicació

Ens comuniquem de manera pròxima, real, transparent i precisa, a través de diversos mitjans, amb totes les persones amb qui ens vinculem:

  • Clients i agents socials, amb publicacions periòdiques en diferents formats i canals


Publicació sobre impacte socioeconòmic i contribució als ODS

Blog corporatiu 

Perfils a les xarxes socials 

  • Inversors i analistes, amb publicacions específiques, respostes a consultes i campanyes itinerants


Informació economicofinancera

  • Empleats, amb campanyes de difusió i de sensibilització a través de la intranet i d'altres canals interns


Les nostres persones

  • Proveïdors, a través d'un portal específic i de les persones que gestionen projectes


Portal de proveïdors 

Canals de comunicació i de diàleg amb els nostres grups d'interès

Ens relacionem amb els nostres clients, col·laboradors i agents socials a través de publicacions, plataformes i canals específics per als diversos grups.