Model de negoci

CaixaBank és un grup financer amb un model de banca universal socialment responsable amb visió a llarg termini, basat en la qualitat, la proximitat i l'especialització.

Ofereix una proposta de valor de productes i serveis adaptada per a cada segment, assumint la innovació com un repte estratègic i un tret diferencial de la seva cultura, i el seu posicionament líder en banca detallista a Espanya li permet tenir un rol clau en la contribució al creixement econòmic sostenible.

CaixaBank posa a disposició dels seus clients les millors eines i l'assessorament expert per prendre decisions i desenvolupar hàbits que són font de benestar financer i que permeten, per exemple, planificar adequadament per fer front a despeses recurrents, cobrir-se davant imprevistos, mantenir el poder adquisitiu durant la jubilació o fer realitat il·lusions i projectes.

A més de contribuir al benestar financer dels nostres clients, el nostre objectiu és donar suport al progrés de tota la societat. Som una entitat minorista arrelada allà on treballem i, per això, ens sentim partícips del progrés de les comunitats on desenvolupem el nostre negoci.

Un model de negoci altament segmentat basat en l'especialització i la qualitat del servei i palanquejat en les nostres fortaleses.

Banca Retail

15,1 M Clients

Banca Particulars

2,7 M Clients

Banca Premier

1,6 M Clients

Negocis y resta

Banca Privada

0,3 M Clients

Banca Empreses

0,4 M Clients

CIB

0,02 M Clients

20,1 M

Clients

Clients a Espanya i Portugal

Canals de distribució a què tenen accés els clients del segment


Àrees de negoci

Aquestes són les àrees de negoci amb les que oferim les millors solucions financeres i de seguretat a les persones.

 • Banca Retail: particulars, premier, negocis i emprenedors

La proposta de valor de Banca Retail es basa en una oferta:

Innovadora, personalitzada i única

A cada perfil de client se li ofereix la millor solució, adaptada a les seves necessitats, i a través d'acords estratègics amb altres companyies líders en els seus segments.

Omnicanal

Apostem per un model de relació on el client pot escollir en quina forma vol relacionar-s’hi, disposant d'eines digitals i remotes i una àmplia xarxa d'oficines.

Centrada en les quatre experiències del client

  • Dia a Dia: fer el dia a dia del client més fàcil i estar present de manera àgil i senzilla en qualsevol moment que ho requereixi.
  • Gaudir de la vida: facilitar finançament al client per fer realitat les seves il·lusions i projectes actuals i de futur.
  • Dormir tranquil: estar al costat dels nostres clients per tenir cura d’allò que és important per a ells i ajudar-los a protegir-ho.
  • Pensar en el futur: ajudar els nostres clients a planificar el seu estalvi i afrontar el futur amb tota seguretat.

 • Banca Particulars


Segment centrat en clients particulars amb una posició de fins a 60.000 euros.

Fites del 2023:

  • Llançament del Compte Online CaixaBank amb operativa 100% online i sense comissions.
  • Hipoteques: impuls de l'activitat hipotecària.
  • Aposta per la sostenibilitat: consolidació de l'oferta de finançament de panells solars en habitatges unifamiliars, negocis, autònoms i microempreses.
  • Mobilitat: oferta contínua de rènting i finançament de vehicles d'ocasió, potenciant l'oferta de vehicles sostenibles.
  • Protecció: CaixaBank consolida la proposta MyBox, destacant MyBox Auto i MyBox Jubilació.

 • Banca Premier


Segment centrat en clients particulars amb una posició des de 60.000 a 500.000 euros o nòmines superiors a 4.000 euros.

La proposta de valor de CaixaBank Banca Premier consisteix a crear una relació de confiança amb el client perquè triï l'entitat com el seu principal proveïdor financer.

És una oferta omnicanal i innovadora, focalitzada en el Gestor Premier que acompanya i assessora oferint solucions adequades a les necessitats dels clients.

Les línies principals del negoci són: evolucionar la proposta de valor, així com adequar la tasca d'assessorament al nou entorn econòmic sense oblidar el protagonisme de la figura del gestor personal en relació amb el client premier.

 • Negocis


Segment centrat en clients autònoms, professionals i comerços.

La proposta de Negocis va dirigida a clients autònoms, professionals i comerços. Inclou la gestió integral tant dels negocis com dels seus clients, i integra totes les solucions que aquests necessiten en el seu dia a dia, finançament del seu negoci, protecció i seguretat, i el seu futur.

S'aposta per reforçar el model especialista, per estar a prop dels clients, a través de les oficines Store Negocis -oficines exclusives per a clients d'aquest segment- i de gestors de Negocis.


Banca Privada

Segment centrat en clients particulars amb una posició de més de 500.000 euros.

Continuem impulsant el model d'assessorament independent amb Wealth, Independent Advisory, CaixaBank Wealth Management Luxembourg i OpenWealth.

Banca Privada té equips especialitzats, 1.096 professionals, exclusius de Banca Privada i Wealth, acreditats amb una experiència mitjana de 15 anys i amb més de 70 centres exclusius que li permeten assegurar que els clients sempre reben un tracte proper. S'ofereixen als clients diferents models de servei, des de l'assessorament no independent a l'assessorament independent, així com serveis de broker.

En assessorament independent, s'ofereixen les propostes especialitzades:

 • Independent Advisory: proposta de valor per a clients d'entre 1 i 4 milions d'euros, que té gestors especialitzats en els centres de Banca Privada.
 • Wealth: proposta de valor per a clients de més de 4 milions d'euros, que té 12 centres exclusius Wealth.

Banca Empreses

Segment centrat en clients empreses amb fins a 500 milions d'euros de facturació.

CaixaBank Empreses disposa d'un model exclusiu per a l'atenció de les companyies, consolidant-se com l'entitat de referència per a aquest segment.

L'alt grau d'especialització dels equips permet fer per una gestió integral dels clients, oferint productes i serveis específics per a empreses a través de la proposta de valor.

CaixaBank Empreses ofereix solucions innovadores i a mida amb una atenció especialitzada a través de centres distribuïts per tot el territori espanyol, on disposa de professionals que presten assessorament avançat.

Corporate & Investment Banking

Segment centrat en clients corporacions amb una facturació superior a 500 milions d'euros, sponsors financers, institucions i clients internacionals.

CIB integra tres àrees de negoci -Banca Corporativa, Banca Internacional i Banca d'Institucions- i diverses àrees de producte que presten serveis als clients, com capital markets, transactional finance, tresoreria, project finance, asset finance & structured trade finance i M&A.

Banca Corporativa desenvolupa i gestiona la relació amb clients corporatius nacionals i internacionals amb l'objectiu de convertir-se en la seva entitat financera de referència. Amb presència a Madrid, Barcelona i Bilbao i a través d'una estructura de cobertura sectorial, gestiona 750 grups comercials i una oferta diferenciadora de productes de finançament estructurat, working capital, trade finance, mercat de capitals i assessorament.

Banca Internacional, a través de la xarxa internacional de CaixaBank, ofereix suport als clients Corporate i Empresa de l'entitat que operen a l'exterior, tant espanyols com locals. Proporciona cobertura en 72 països a través de més de 220 professionals, a prop de 30 punts de presència internacional (sucursals, oficines de representació i Spanish Desk) i acords amb més de 1.600 bancs corresponsals.

Banca d'Institucions gestiona la relació amb clients institucions públiques o privades, com l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals, associacions, fundacions, institucions religioses, col·legis i associacions professionals i altres (cambres, mutualitats...). Amb 17 centres especialitzats repartits per tota la geografia espanyola, aporta solucions d'alt valor afegit per a aquest segment especialitzat.

Addicionalment, desenvolupa l'activitat amb entitats multilaterals internacionals i domèstiques (Grup BEI, IFC i ICO).