Model de negoci

CaixaBank és un grup financer amb un model de banca universal socialment responsable amb visió a llarg termini. Basat en la qualitat, la proximitat i l'especialització, ofereix una proposta de valor de productes i serveis adaptada a cada segment, assumint la innovació com un repte estratègic i un tret diferencial de la seva cultura. El posicionament de lideratge de CaixaBank en banca detallista a Espanya i Portugal li permet tenir un rol clau en la contribució al creixement econòmic sostenible. 

CaixaBank, SA és l'entitat matriu d'un grup de serveis financers l'acció de la qual està admesa a negociació a les borses de Barcelona, Madrid, València i Bilbao i al mercat continu, formant part de l'Ibex-35 des del 2011, així com de l'Euro Stoxx Bank Price EUR, l'MSCI Europe i l'MSCI Pan-Euro.


El model de creació de valor de CaixaBank es basa en quatre pilars: els clients, els professionals del banc, els accionistes i la societat. La suma de clients satisfets i equips compromesos impulsa el projecte CaixaBank, una companyia rendible capaç de retribuir a l'accionista i, al seu torn, generar un impacte positiu en l'entorn en què opera, contribuint a la prosperitat d'empreses i famílies i a l'avenç econòmic del país.

Segmentació del model de negoci

CaixaBank té un model de banca universal que busca la millor experiència de client i que s'adapta:

 • Al perfil de cada client d'acord amb la nostra segmentació
 • A les diferents formes que tenen els clients de gestionar la mobilitat
 • A la seva manera de relacionar-se amb les persones
 • I a la seva manera d'utilitzar la tecnologia

 

L'àmplia gamma de productes i serveis financers i d'assegurances permeten cobrir totes les necessitats dels clients. L'agilitat i l'accessibilitat permeten fer-ho de manera que l'experiència individual de cada client sigui la millor en cada moment.

Model de gestió especialitzada

0,02MM
de clients
0,13MM
de clients
0,57MM
de clients
2,5MM
de clients
0,33MM
de clients
14,77MM
de clients
Centres
Especializats
Banca
Retail
500 MM€
2 MM€
0,5 MM€
0,06 MM€
Banca
Privada
Empreses
Particulars
CIB
CaixaBank
Wealth
Banca
Empreses
Microempreses
Banca Premier
Negocis
Banca Particulars
Joves, Families, Sènior i resta
de persones físiques
Reste de Persones Jurídiques
Persones Jurídiques
(Rang de facturació, milions d'euros)
Persones Físiques
(Actius gestionats, milions d'euros)
Canals de distribució a què tenen accés els clients del segment
Dades a tancament del 2022

Oficines

InTouch

CaixaBankNow

imagin

Informació ampliada

Àrees de negoci

Aquestes són les àrees de negoci amb les quals oferim les millors solucions financeres i de seguretat a les persones.

Banca Retail: particulars, premier, negocis i emprenedors

La proposta de valor de Banca Retail es basa en una oferta omnicanal, innovadora i personalitzada adreçada a clients particulars, premier, negocis i emprenedors.

El 2021 s'ha continuat consolidant les 4 Experiències Vitals  (Dia a Dia, Gaudir de la vida, Dormir tranquil i Pensar en el futur), transformant la xarxa de distribució i impulsant nous models de relació amb el client.

Consolidació de les 4 Experiències Vitals orientades al client:

  • Dia a Dia: fer que el dia a dia del client sigui més fàcil i estar present de manera àgil i senzilla en tot moment que ho requereixi.
  • Dormir tranquil: estar al costat dels nostres clients tenir cura del que és important per a ells i ajudar-los a protegir-ho.
  • Pensar en el futur: ajudar els nostres clients a planificar el seu estalvi i a afrontar el futur amb total seguretat.
  • Gaudir de la vida: facilitar finançament al client per fer realitat les seves il·lusions i projectes actuals i de futur.

 • Banca particulars


Segment centrat en clients particulars amb una posició de fins a 60.000 euros.

Fites del 2021:

  • Consolidació de la nova targeta MyCard. És un producte diferencial al mercat, que permet gaudir en una única targeta d'una experiència de dèbit en què es veuen en temps real totes les compres fetes, juntament amb tots els avantatges d'una targeta de crèdit.
  • Digitalització: impuls a la contractació digital de productes.
  • Sostenibilitat: acord amb el partner estratègic EDP per facilitar als nostres clients l'accés a la tecnologia d'energia solar.
  • Mobilitat: any rècord en la contractació de solucions de mobilitat entre els nostres particulars.

 • Banca Banca Premier


Segment centrat en clients particulars amb una posició des de 60.000 fins a 500.000 euros.

La proposta de valor de CaixaBank Banca Premier consisteix a crear una relació de confiança amb el client que ens posicioni com el seu principal proveïdor financer. Els seus pilars són fer evolucionar la proposta de valor per oferir assessorament a tots els perfils de clients i realçar la figura del Gestor Personal com a eix principal.

  • Negocis i emprenedors


  Segment centrat en clients autònoms, professionals, comerços i microempreses amb facturació de fins a 2 milions d'euros.

  La proposta de Negocis i Emprenedors s'adreça a clients autònoms, professionals, comerços i microempreses amb una facturació de fins a 2 milions d'euros. Inclou la gestió integral tant dels negocis i les microempreses com dels seus clients, i integra totes les solucions que aquests necessiten en el seu dia a dia, finançament del seu negoci i protecció i seguretat.

  La Banca Institucional ofereix serveis i solucions financeres a les institucions del sector públic i privat.

  S'aposta per la consolidació del model especialista a través d'oficines Store Negocis, unes oficines exclusives per a clients Negocis i Emprenedors i de Gestors de Microempreses i Gestors de Negocis.

  Banca Privada

  Segment centrat en clients particulars amb una posició de més de 500.000 euros.

  Banca Privada disposa d'equips especialitzats (més de 885 professionals acreditats amb una experiència mitjana de 15 anys) i de 1.271 centres exclusius, que li permeten assegurar que els clients sempre reben un tracte pròxim. S'ofereix als clients diferents models de servei, des de l'assessorament tradicional fins a l'assessorament independent, així com serveis de broker.

  Des de Banca Privada es posen al servei del client propostes de valor específiques a col·lectius que, per la seva naturalesa, comparteixen les mateixes necessitats i objectius a l'hora de gestionar el seu patrimoni.

  Banca d'Empreses

  Segment centrat en clients empreses amb una facturació entre 2 i 500 milions d'euros.

  CaixaBank Empreses disposa d'un model exclusiu per a l'atenció de les companyies, que la consolida com una entitat de referència per a aquest segment.

  La integració dels equips des de l'inici de la fusió amb Bankia ha permès fer un traspàs d'èxit, que ha redundat en una gestió integral dels clients i segons el model certificat per AENOR en l'Assessorament a Empreses i en Comerç Exterior i Tresoreria a través de la nostra proposta de valor. 

  CaixaBank Empreses ofereix solucions innovadores i a mida amb una atenció especialitzada, a través de més de 145 centres distribuïts per tot el territori espanyol, prestant assessorament avançat a través de la videoconferència o el Mur d'Empreses. Gràcies a un equip de més de 1.700 experts, donem resposta a les necessitats de cada empresa.

  Corporate & Institutional Banking

  Segment centrat en clients corporacions amb una facturació de més de 500 milions d'euros, patrocinadors financers, institucions i clients internacionals.

  CIB & International Banking integra tres àrees de negoci -Banca Corporativa, Banca Internacional i Banca Institucional- i diverses àrees de producte que presten serveis als clients, com ara Capital Markets, Tresoreria, Project Finance, Asset Finance i M&A.

  Banca Corporativa desenvolupa i gestiona la relació amb clients corporatius nacionals i internacionals amb l'objectiu de convertir-se en la seva entitat financera de referència.

  Amb presència a Madrid, Barcelona i Bilbao i a través d'una estructura de cobertura sectorial, gestiona 750 grups comercials i una oferta diferenciadora de productes de finançament estructurat, Working Capital, Trade Finance, Mercat de Capitals i Assessorament.

  A més, desenvolupa l'activitat amb entitats multilaterals internacionals i domèstiques (Grup BEI, IFC i ICO).

  Informació ampliada