Cèdules territorials

Cèdules hipotecàries

Deute sènior preferent

Deute sènior no preferent

Deute subordinat (Tier 2)

Participacions preferents convertibles (Additional Tier 1)

Notes estructurades