Comptes anuals i informes de gestió dels tres últims exercicis de CaixaBank i de CaixaBank Nex juntament amb els corresponents informes d'auditoria

Títol
Comptes anuals individuals de CaixaBank de l'exercici 2019, juntament amb informe de gestió i informe d'auditoria(Obre en una finestra nova)

( PDF , 11 MB )

Download
Comptes anuals consolidades de CaixaBank de l'exercici 2019, juntament amb informe de gestió i informe d'auditoria(Obre en una finestra nova)

( PDF , 20 MB )

Download
Informe del Consell sobre la nova proposta d' aplicació del resultat 2019(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
Escrit de l'auditor sobre la nova proposta d'aplicació del resultat 2019(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Comptes anuals individuals de CaixaBank de l'exercici 2018, juntament amb informe de gestió i informe d'auditoria(Obre en una finestra nova)

( PDF , 20 MB )

Download
Comptes anuals consolidades de CaixaBank de l'exercici 2018, juntament amb informe de gestió i informe d'auditoria(Obre en una finestra nova)

( PDF , 21 MB )

Download
Comptes anuals individuals de CaixaBank de l'exercici 2017, juntament amb informe de gestió i informe d' auditoria(Obre en una finestra nova)

( PDF , 8 MB )

Download
Comptes anuals consolidades de CaixaBank de l'exercici 2017, juntament amb informe de gestió i informe d'auditoria(Obre en una finestra nova)

( PDF , 9 MB )

Download
Comptes anuals individuals de CaixaBank neX de l'exercici 2019, juntament amb informe de gestió i informe d'auditoria(Obre en una finestra nova)

( PDF , 9 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Comptes anuals individuals de CaixaBank neX de l'exercici 2018, juntament amb informe de gestió i informe d'auditoria(Obre en una finestra nova)

( PDF , 15 MB )  -  Disponible en castellà

Download
Comptes anuals individuals de CaixaBank neX de l'exercici 2017, juntament amb informe de gestió i informe d'auditoria(Obre en una finestra nova)

( PDF , 2 MB )  -  Disponible en castellà

Download