Sector bancari

El sector financer té un paper indispensable perquè el benestar social funcioni correctament.

Les entitats financeres canalitzem l'estalvi i la inversió entre els oferents i els demandants de capital. A més, oferim seguretat per als dipòsits de capital i serveis financers bàsics. En aquesta secció aprofundirem en el funcionament dels bancs.

Webinar Aula

Com contribueixen les entitats financeres a la lluita contra el canvi climàtic
1 de març de 2022

Sandra González, analista d'estratègia i sostenibilitat a CaixaBank, explica en aquest seminari online el context global d'emergència climàtica, Europa, clima i finances sostenibles, i les principals línies d’actuació del sector financer.

Webinars Aula

Per què és important la liquiditat i la solvència en un banc?
23 de juny de 2021

Ho expliquen en aquest seminari online, Àlex Valencia director d’Anàlisi i Seguiment de Balanç de CaixaBank i Mònica Roca, directora de Solvència de CaixaBank.

Webinars Aula

L'euro digital i el futur de l'efectiu
23 de març de 2021

Sandra Jódar, directora d’Estratègia Bancària del Servei d'Estudis de CaixaBank, explica en aquest seminari en línia què és i què suposa per al futur de l'efectiu l'euro digital anunciat pel Banc Central Europeu (BCE).

Webinars Aula

Anàlisi i valoració d'un banc
2020

Joan Antón Ros, professor de Banca i Finances de la Barcelona School of Management de la UPF exposa les principals eines per posar en valor la proposta de negoci d'una entitat financera des del punt de vista d'un inversor.

Vídeos Aula

Què és la ràtio d’eficiència?
16 de juliol de 2020

Entre les principals mètriques per analitzar una empresa trobem la ràtio d’eficiència. En el següent vídeo us expliquem què mesura aquest indicador.

Aula Talks

La banca del futur

2019 

En aquesta taula rodona, quatre directius de CaixaBank reflexionen sobre com serà la banca del futur des del punt de vista de la macroeconomia, la transformació digital i la responsabilitat social corporativa.

Vídeos Aula

Què és un balanç?
30 de gener de 2019

Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per fer-ho, primer hem de comprendre què és un balanç i de quins elements consta.

Vídeos Aula

Liquiditat i solvència: ràtios
30 de gener de 2019

Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per fer-ho, en aquest vídeo ens centrarem en la liquiditat i la solvència i les principals ràtios que ens permeten mesurar-les.

Vídeos Aula

Gestió del risc i principals riscos
30 de gener de 2019

Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per fer-ho, en aquest vídeo ens centrarem en la gestió del risc de crèdit i les seves principals ràtios.

Vídeos Aula

Què és el dividend?
16 d'octubre de 2017

Entendre i saber interpretar la informació financera d’un banc és fonamental a l’hora de prendre una decisió d’inversió. Per això és especialment rellevant la política de dividends, així com els indicadors relacionats.

Conceptes financers

Títol
Cost del risc

( PDF , 48 kB )

Download
Ebitda

( PDF , 43 kB )

Download
Ingressos core

( PDF , 41 kB )

Download
Marge Brut

( PDF , 36 kB )

Download
Marge d’interessos

( PDF , 43 kB )

Download
Provisió

( PDF , 49 kB )

Download
Rati d'eficiència

( PDF , 45 kB )

Download
Títol
Qualitat creditícia

( PDF , 54 kB )

Download
LCR

( PDF , 55 kB )

Download
Liquiditat

( PDF , 65 kB )

Download
LTD

( PDF , 53 kB )

Download
MiFID

( PDF , 39 kB )

Download
MREL

( PDF , 39 kB )

Download
Punt bàsic

( PDF , 40 kB )

Download
Rati de cobertura

( PDF , 46 kB )

Download
Ràtio de morositat

( PDF , 55 kB )

Download
Ràtio de capital

( PDF , 48 kB )

Download
Servei del deute

( PDF , 45 kB )

Download
Taxa Tobin

( PDF , 41 kB )

Download
TLTRO

( PDF , 38 kB )

Download
Valor teòric comptable tangible

( PDF , 41 kB )

Download
Títol
Basilea III

( PDF , 40 kB )

Download
Euribor

( PDF , 52 kB )

Download

Autoavaluació

Posa a prova els teus coneixements:

Qüestionari d’autoavaluació

A CaixaBank no ens fem responsables de l'opinió dels col·laboradors ni ens identifiquem necessàriament amb les seves opinions. La informació proporcionada en aquesta secció no constitueix cap recomanació de compra ni de venda de les accions de CaixaBank.