Sector bancari

El sector financer té un paper indispensable perquè el benestar social funcioni correctament.

Les entitats financeres canalitzem l'estalvi i la inversió entre els oferents i els demandants de capital. A més, oferim seguretat per als dipòsits de capital i serveis financers bàsics. En aquesta secció aprofundirem en el funcionament dels bancs.

Webinar Aula

Impactes de la inflació en un banc
7 de juny de 2022

Marta Noguer, directora d'Informació Financera al Mercat a CaixaBank, explica com la inflació, a més d'impactar en tots els sectors de l'economia, afecta concretament un banc.

Webinar Aula

Com contribueixen les entitats financeres a la lluita contra el canvi climàtic
1 de març de 2022

Sandra González, analista d'estratègia i sostenibilitat a CaixaBank, explica en aquest seminari online el context global d'emergència climàtica, Europa, clima i finances sostenibles, i les principals línies d’actuació del sector financer.

Webinars Aula

Per què és important la liquiditat i la solvència en un banc?
23 de juny de 2021

Ho expliquen en aquest seminari online, Àlex Valencia director d’Anàlisi i Seguiment de Balanç de CaixaBank i Mònica Roca, directora de Solvència de CaixaBank.

Webinars Aula

L'euro digital i el futur de l'efectiu
23 de març de 2021

Sandra Jódar, directora d’Estratègia Bancària del Servei d'Estudis de CaixaBank, explica en aquest seminari en línia què és i què suposa per al futur de l'efectiu l'euro digital anunciat pel Banc Central Europeu (BCE).

Webinars Aula

Anàlisi i valoració d'un banc
2020

Joan Antón Ros, professor de Banca i Finances de la Barcelona School of Management de la UPF exposa les principals eines per posar en valor la proposta de negoci d'una entitat financera des del punt de vista d'un inversor.

Vídeos Aula

Què és la ràtio d’eficiència?
16 de juliol de 2020

Entre les principals mètriques per analitzar una empresa trobem la ràtio d’eficiència. En el següent vídeo us expliquem què mesura aquest indicador.

Aula Talks

La banca del futur

2019 

En aquesta taula rodona, quatre directius de CaixaBank reflexionen sobre com serà la banca del futur des del punt de vista de la macroeconomia, la transformació digital i la responsabilitat social corporativa.

Vídeos Aula

Què és un balanç?
30 de gener de 2019

Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per fer-ho, primer hem de comprendre què és un balanç i de quins elements consta.

Vídeos Aula

Liquiditat i solvència: ràtios
30 de gener de 2019

Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per fer-ho, en aquest vídeo ens centrarem en la liquiditat i la solvència i les principals ràtios que ens permeten mesurar-les.

Vídeos Aula

Gestió del risc i principals riscos
30 de gener de 2019

Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per fer-ho, en aquest vídeo ens centrarem en la gestió del risc de crèdit i les seves principals ràtios.

Vídeos Aula

Què és el dividend?
16 d'octubre de 2017

Entendre i saber interpretar la informació financera d’un banc és fonamental a l’hora de prendre una decisió d’inversió. Per això és especialment rellevant la política de dividends, així com els indicadors relacionats.

Conceptes financers

Títol
 Cost del risc

( PDF , 48 kB )

Download
 Ebitda

( PDF , 43 kB )

Download
 Ingressos core

( PDF , 41 kB )

Download
 Marge Brut

( PDF , 36 kB )

Download
 Marge d’interessos

( PDF , 43 kB )

Download
 Provisió

( PDF , 49 kB )

Download
 Rati d'eficiència

( PDF , 45 kB )

Download
Títol
 Qualitat creditícia

( PDF , 54 kB )

Download
 LCR

( PDF , 55 kB )

Download
 Liquiditat

( PDF , 65 kB )

Download
 LTD

( PDF , 53 kB )

Download
 MiFID

( PDF , 39 kB )

Download
 MREL

( PDF , 39 kB )

Download
 Punt bàsic

( PDF , 40 kB )

Download
 Rati de cobertura

( PDF , 46 kB )

Download
 Ràtio de morositat

( PDF , 55 kB )

Download
 Ràtio de capital

( PDF , 48 kB )

Download
 Servei del deute

( PDF , 45 kB )

Download
 Taxa Tobin

( PDF , 41 kB )

Download
 TLTRO

( PDF , 38 kB )

Download
 Valor teòric comptable tangible

( PDF , 41 kB )

Download
Títol
 Basilea III

( PDF , 40 kB )

Download
 Euribor

( PDF , 52 kB )

Download

Autoavaluació

Posa a prova els teus coneixements:

Qüestionari d’autoavaluació

A CaixaBank no ens fem responsables de l'opinió dels col·laboradors ni ens identifiquem necessàriament amb les seves opinions. La informació proporcionada en aquesta secció no constitueix cap recomanació de compra ni de venda de les accions de CaixaBank.