Analistes

Llistat de cases d’anàlisi i analistes de renda variable que realitzen el seguiment i publiquen recomanacions sobre l’acció de CaixaBank.

Institució Analista
Alantra Francisco Riquel
AlphaValue David Grinsztajn
Autonomous Britta Schmidt
Banco Sabadell Esther Castro
Bankinter Rafael Alonso
Barclays Fernando Gil de Santivañes
Berenberg Michael Christodoulou
Bestinver Securities Mario Ropero
BoAML Marta Sánchez
Carraighill Tony O'Sullivan
Citigroup Stefan Nedialkov
Credit Suisse Adrian Cighi
Deutsche Bank Alfredo Alonso
Exane BNP Ignacio Ulargui
GVC Gaesco Beka Marisa Mazo
HSBC Domenico Santoro
JB Capital Markets Maksym Mishyn
Jefferies Benjie Creelan-Sandford
JP Morgan Sofie Peterzens
KBW Daragh Quinn
Mediobanca Andrea Filtri
Morgan Stanley Álvaro Serrano
Norbolsa Nagore Díez
Oddo BHF Steven Gould
Redburn Gonzalo López
Renta 4 Nuria Álvarez
Société Générale Carlos Cobo
UBS Ignacio Cerezo

La informació presentada detalla les institucions que han publicat un informe amb preu objectiu i recomanació per a CaixaBank en els últims 6 mesos.

Institució Data Recomanació Preu objectiu
Deutsche Bank 30/11/2021 Hold 2,90 €
Morgan Stanley 29/11/2021 Overweight 3,30 €
HSBC 26/11/2021 Hold 2,70 €
JP Morgan 22/11/2021 Neutral 2,75€
Berenberg 22/11/2021 Hold 2,45€
Citigroup 18/11/2021 Neutral 2,70€
Jefferies 17/11/2021 Buy 3,50€
Redburn 11/11/2021 Buy Sin PO
KBW 11/11/2021 Outperform 3,69€
AlphaValue 09/11/2021 Buy 3,07€
JB Capital Markets 05/11/2021 Buy 3,70€
Bestinver Securities 04/11/2021 Buy 3,35€
Autonomous 04/11/2021 Outperform 3,29€
Bankinter 03/11/2021 Comprar 3,18€
Barclays 03/11/2021 Overweight 3,40€
Société Générale 03/11/2021 Buy 3,30€
Alantra 01/11/2021 Neutral 2,80€
Oddo BHF 01/11/2021 Outperform 3,40€
Credit Suisse 01/11/2021 Neutral 2,80€
UBS 01/11/2021 Neutral 2,60€
Mediobanca 01/11/2021 Neutral 3,10€
Exane BNP 30/10/2021 Outperform 3,40€
Banco Sabadell 29/10/2021 Comprar 3,50€
GVC Gaesco Beka 29/10/2021 Acumular 3,00€
Norbolsa 19/10/2021 Mantener 3,06€
BoAML 28/07/2021 Underperform 2,10€


Preu Objectiu Mig (P.O.M.) i recomanació (comprar, vendre o mantenir) incloent els informes publicats amb antiguitat inferior a 3 mesos/6 mesos.

P.O.M. % Comprar % Mantenir % Vendre
3 mesos 3,12€ 60% 40% 0%
6 mesos 3,08€ 58% 38% 4%


Dades a 2 de desembre de 2021

Nota legal: Totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions que s’inclouen en els informes d’analistes sobre l’acció de CaixaBank que es recullen en aquesta secció són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Ni CaixaBank ni els seus administradors han realitzat cap tipus de verificació o comprovació del contingut.

La inclusió d’aquests informes al web corporatiu de CaixaBank no representa la conformitat o el recolzament de la Societat o els seus administradors al contingut, conclusions o recomanacions que puguin aparèixer en aquests mateixos informes. El llistat d’informes que apareixen en aquesta secció no pretén ser una recopilació completa ni actualitzada i la seva publicació no ha de ser entesa com una sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l’acció de CaixaBank.

Consens anual del Grup CaixaBank pel 2021-23e

 

En MM€ 2021e 2022e 2023e
Marge d'interessos 6.046 6.435 6.448
Comissions netes 3.630 4.054 4.196
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança 658 735 762
Marge brut 10.296 11.150 11.345
Despeses d'explotació recurrents -5.900 -5.729 -5.631
Marge d'explotació 2.232 5.322 5.712
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -1.211 -1.486 -1.383
Resultat net atribuït al Grup 5.072 2.634 3.013
Resultat net atribuït al Grup (sense extraordinaris fusió) 2.153  2.733   


Dades a 13 d'octubre de 2021
Promitjos calculats amb un mínim de 15 estimacions d'analistes

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Les contribucions de diferents grups d’analistes poden donar a lloc a estimacions que poden no coincidir amb el consens publicat per altres proveïdors d’informació financera.


2. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.


3. CaixaBank no garanteix, de manera implícita o explícita, l’exactitud o plenitud de la informació referida. L’assoliment d’aquestes estimacions no està garantit en cap cas per CaixaBank.


4. Aquestes estimacions, que no estan subjectes a l’obligació de revelar informació requerida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), es faciliten per cortesia i per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No pretenen recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.


5. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.


6. Noteu que totes les estimacions corresponen al Grup CaixaBank.