Responsabilitat corporativa

Cultura financera

CaixaBank és conscient de la importància de reforçar el coneixement financer de la població perquè les persones puguin prendre millors decisions i millorar així el seu benestar.

L'entitat impulsa i participa en diferents iniciatives que permeten millorar el coneixement financer de nens i joves, col·lectius vulnerables, clients, accionistes i de tota la societat:

Addicionalment, CaixaBank és una de les entitats participants en el Pla d'Educació Financera, impulsat per la CNMV i el Banc d'Espanya.