Inversors institucionals

Dividends 2017

Detall de la remuneració a l'accionista CaixaBank:

Remuneració 2017

Data de pagament
Import
brut
Import
net(1)
Data ex
dividend
ConcepteTipus
13-04-2018 0,08 0,0648 11-04-2018 Complementari Ordinari
02-11-2017 0,07
0,0567 31-10-2017 A compte Ordinari

(1) S'estima pels càlculs una retenció fiscal del 19% per a l’any 2017.

Per a més informació sobre Dividends, consulti la secció Remuneració Accionista