Inversors institucionals

Dividends 2014

Detall de la remuneració al Accionista CaixaBank:

Remuneració 2014

Data de pagament(1)Import
brut
Import
net(2)
Data ex
dividend
ConcepteTipus
12/06/2015 0,04 0,032 12/06/2015 Complementari Ordinari
30/03/2015 0,04 (3) 0,032 03/03/2015 Programa CaixaBank Dividend/Acció (*)
19/12/2014 0,05 (3) 0,0395 25/11/2014 Programa CaixaBank Dividend/Acció (*)
03/10/2014 0,05 (3) 0,0395 09/09/2014 Programa CaixaBank Dividend/Acció (*)

(1) Per al programa CaixaBank Dividend/Acció aquesta data fa referència a la data d’admissió a negociació de les noves accions.
(2) S'estima pels càlculs una retenció fiscal del 20% per a l’any 2015 i del 21% per a l’any 2014.
(3) Import per el qual CaixaBank va adquirir els drets d'asignació gratuita.

(*) El Programa CaixaBank Dividend/Acció ofereix als Accionistes la facultat d'elegir entre rebre accions procedents d'una ampliació de capital, efectiu per la venda dels drets vinculats a l'esmentada ampliació, o una combinació de tots dos.

Veure més informació Remuneració Accionista