Informació economicofinancera

Ràtings vigents

  Llarg termini Curt termini Perspectiva Data d’Avaluació / confirmació Lloc web                                            
Moody's Baa1 P-2 Estable 22/09/2020 www.moodys.com
Standard
& Poor's
BBB+ A-2 Estable 23/09/2020 www.standardandpoors.com
Fitch BBB+ F2 Negativa 29/09/2020 www.fitchratings.com
DBRS A R-1 (low) Estable 30/03/2020 www.dbrs.com

Cèdules Hipotecàries

  Ràtings Perspectiva Data d'Avaluació / confirmació
Moody's Aa1 -- 17/04/2018
Standard
& Poor's
AA Estable 19/03/2019
DBRS AAA -- 15/01/2020


Les qualificacions poden ser revisades, suspeses o retirades per l'entitat qualificadora en qualsevol moment. Aquestes qualificacions no constitueixen una recomanació per comprar o vendre.