No mostrar més aquest missatge

Informació general

Agenda de l'inversor 2019

Data Acte
31-10-2019 Presentació de resultats gener-setembre 2019
26-07-2019 Presentació de resultats del primer semestre de 2019
30-04-2019 Presentació de resultats del primer trimestre de 2019
01-02-2019 Presentació de resultats 4T 2018