Informació economicofinancera

Històrics 2016

  Llarg terminiCurt terminiPerspectivaData d'Avaluació / confirmacióLloc Web
Moody's Baa2 P-2 Negativa 20/04/2016 www.moodys.com
Standard
& Poor's
BBB A-2 Estable 22/04/2016 www.standardandpoors.com
Fitch BBB F2 Positiva 26/04/2016 www.fitchratings.com
DBRS A (low) R-1 (low) Estable 13/04/2016 www.dbrs.com

Cèdules Hipotecàries

  RàtingsPerspectivaData d'Avaluació / confirmació
Standard
& Poor's
A+ Estable 27/05/2016
DBRS  AA (high)

 AA (low) 

AA (low)
--

En revisió positiva

-- 
10/03/2016

09/02/2016

20/01/2016


Les qualificacions poden ser revisades, suspeses o retirades per l'entitat qualificadora en qualsevol moment. Aquestes qualificacions no constitueixen una recomanació per comprar o vendre.