No mostrar més aquest missatge

Govern corporatiu i política de remuneracions

Consell d'Administració

Consell d'Administració

Formen part del Consell d'Administració:

CàrrecCaràcterData del primer nomenamentInforme/Proposta Comissió NomenamentsAccionista a qui representa
President      
Jordi Gual Solé[Nueva Ventana] Dominical 30 de juny de 2016(10)
Fundació Bancària ”la Caixa”
Vicepresident      
Antonio Massanell Lavilla[Nueva Ventana] Executiu 30 de juny de 2014(5)(7) Fundació Bancària ”la Caixa”
Conseller Delegat      
Gonzalo Gortázar Rotaeche[Nueva Ventana] Executiu 30 de juny de 2014(5)(8) --
Consellers      
Fundación CajaCanarias
representada per:

Natalia Aznárez Gómez [Nueva Ventana]
Dominical 23 de febrer de 2017(10) Fundación Bancaria Caja Navarra, Fundación Cajasol, Fundación CajaCanarias y Fundación Caja de Burgos, Fundación Bancaria.
Maria Teresa Bassons Boncompte[Nueva Ventana] Dominical 26 de juny de 2012 Fundació Bancària ”la Caixa”
María Verónica Fisas Vergés[Nueva Ventana] Independent 25 de Febrer de 2016(9) --
Alejandro García-Bragado Dalmau[Nueva Ventana] Dominical 1 de gener de 2017(10) Fundació Bancària ”la Caixa”
Javier Ibarz Alegría[Nueva Ventana] Dominical 26 de juny de 2012 Fundació Bancària ”la Caixa”
Alain Minc[Nueva Ventana] Independent 6 de setembre de 2007(2) --
María Amparo Moraleda Martínez[Nueva Ventana] Independent 24 d'abril de 2014 --
Juan Rosell Lastortras[Nueva Ventana] Independent 6 de setembre de 2007(2) (4) --
Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso[Nueva Ventana] Independent 1 de marzo de 2014(2) --
José Serna Masiá [Nueva Ventana] Dominical 30 de juny del 2016(10) Fundación Bancaria ”la Caixa”
John S. Reed[Nueva Ventana] Independent 3 de nov. de 2011(1) --
Koro Usagarra Usain[Nueva Ventana] Independent 30 de juny del 2016(10) --
Xavier Vives Torrents[Nueva Ventana] Independent 5 de juny de 2008(6) --
Secretari General i del Consell      
Óscar Calderón de Oya[Nueva Ventana] Secretari General i del Consell (no Conseller) 27 de juny de 2011(3)  
Vicesecretari segon del Consell      
Adolfo Feijóo Rey[Nueva Ventana] Vicesecretari segon del Consell (no conseller) 27 de juny de 2011 --

(1) Reelegit el 19 d’abril de 2012. (2) Reelegit el 25 d’abril de 2013. (3) Nomenat Secretari del Consell l’1 de gener de 2017. Nomenat Secretari General el 29 de maig de 2014.(4) Requalificat com a Conseller independent el 17 de juliol de 2014. (5) Ratificat i nomenat Conseller el 23 d’abril de 2015. (6) Reelegit Conseller el 23 d’abril de 2015. (7) Reelegit Vicepresident el 23 d’abril de 2015. (8) Reelegit Conseller Delegat el 23 d’abril de 2015.(9) Ratificada i nomenada consellera el 28 d’abril de 2016. (10) Ratificat i nombrat membre del Consell el 6 d’abril de 2017.