Govern corporatiu i política de remuneracions

Consell d'Administració

Consell d'Administració

Formen part del Consell d'Administració:

Càrrec Caràcter Data del primer nomenament Informe/Proposta Comissió Nomenaments Accionista a qui representa
President      
Jordi Gual Solé Dominical 30-06-2016 (7) Fundació Bancària ”la Caixa”
Viceresident      
Tomás Muniesa Arantegui Dominical 01-01-2018 (8)(9) Fundació Bancària ”la Caixa”
Conseller Delegat      
Gonzalo Gortázar Rotaeche Executiu 30-06-2014 (1)(3)(5) --
Conseller Independent Coordinador
John S. Reed Independent 03-11-2011 (1)(4) --
Consellers      
Fundación CajaCanarias
representada per:

Natalia Aznárez Gómez
Dominical 23-02-2017 (7)(11) Fundación Bancaria Caja Navarra, Fundación CajaCanarias y Fundación Caja de Burgos, Fundación Bancaria(10)(11)
Maria Teresa Bassons Boncompte Dominical 26-06-2012 (1) Fundació Bancària ”la Caixa”
María Verónica Fisas Vergés Independent 25-02-2016 (6) --
Alejandro García-Bragado Dalmau Dominical 01-01-2017 (7) Fundació Bancària ”la Caixa”
Cristina Garmendia Mendizábal Independent 05-04-2019 Independent
Ignacio Garralda Ruíz de Velasco Dominical 06-04-2017 Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija
María Amparo Moraleda Martínez Independent 24-04-2014 (1) --
Eduardo Javier Sanchiz Irazu Independent 21-09-2017 (8) --
José Serna Masiá Dominical 30-06-2016 (7) Fundación Bancaria ”la Caixa”
Koro Usarraga Unsain Independent 30-06-2016 (7) --
Secretari General i del Consell      
Óscar Calderón de Oya Secretari General i del Consell (no Conseller) 27-06-2011 (2)  
Vicesecretari primer del Consell      
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer del Consell (no Conseller) 23-10-2017

(1) Reelegit/da el 5 d’abril de 2019. (2) Nomenat Secretari del Consell l’1 de gener de 2017. Nomenat Secretari General el 29 de maig de 2014.(3) Ratificat i nomenat Conseller el 23 d’abril de 2015. (4) Nomenat Conseller Coordinador pel Consell el 20 de febrer 2020, amb efectes des del 22 de maig de 2020. (5) Reelegit Conseller Delegat el 23 d’abril de 2015 i el 5 d’abril de 2019. (6) Ratificada i nomenada consellera el 28 d’abril de 2016. Reelegida consellera el 22 de maig de 2020. (7) Ratificat i nombrat membre del Consell el 6 d’abril de 2017. (8) Ratificat i nomenat membre del Consell el 6 d’abril de 2018. (9) Requalificat com a Conseller dominical el 22 de novembre de 2018. (10) A octubre de 2018, Fundación Cajasol va deixar d’integrar el Pacte d’accionistes. (11) El 3 d'agost de 2020, la Fundación Caja Canarias ha posat a disposició del Consell d'Administració de CaixaBank seu càrrec de consellera dominical amb ocasió de la finalització de l'Pacte d'Accionistes. La Fundación CajaCanarias renunciarà al càrrec, donat a la fusió anunciada entre CaixaBank i Bankia, SA, quan es completi l'esmentada fusió i s'implementi la proposta de renovació de Consell d'Administració.

Per a més informació sobre la composició del Consell d’Administració, consulteu Informació Privilegiada (452) de 18-09-2020 i Altra informació rellevant (4501) de 18-09-2020.

Última actualització: Gener 2021