No mostrar més aquest missatge

Govern corporatiu i política de remuneracions

Comissions del Consell

Comissió Executiva

La Comissió Executiva es regeix pel que estableix la llei, els estatus socials i el reglament del Consell d’Administració. En allò no previst especialment per a la Comissió Executiva s’aplicaran les normes de funcionament establertes pel reglament del Consell per al funcionament del Consell.

Principals funcions

La Comissió Executiva té delegades totes les competències i facultats delegables legalment i estatuàriament. Als efectes interns, la Comissió Executiva té les limitacions establertes en l’article 4 del reglament del Consell d’Administració.


Membres:

NomCàrrecCaràcterData del primer nomenament
Jordi Gual Solé President Dominical 30 de juny de 2016(4)
Tomás Muniesa Arantegui Vocal Executiu 1 de gener de 2018(5)
Gonzalo Gortázar Rotaeche Vocal Executiu 30 de juny de 2014(3)
María Verónica Fisas Vergés Vocal Independent 27 de juliol de 2017
Javier Ibarz Alegría Vocal Dominical 26 de Juny de 2012
María Amparo Moraleda Martínez Vocal Independent 24 d'abril de 2014
Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso Vocal Independent 01 de març de 2014(2)
Xavier Vives Torrents Vocal Independent 27 d'octubre de 2016
Óscar Calderón de Oya Secretari no membre - 1 de gener de 2017

(1) Reelegit el 19 de maig de 2010.
(2) Reelegit el 24 d'abril de 2014.
(3) Reelegit el 23 d’abril de 2015.
(4) Reelegit el 6 d’abril de 2017.
(5) Reelegit el 6 d’abril de 2018.