No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Qui som

Quiénes somos_CaixaBank

CaixaBank és el banc minorista líder a Espanya, amb la base més gran de clients del país, una destacada fortalesa de balanç i una cultura i valors centenaris. El seu model de negoci es basa en l’especialització, amb una proposta de valor adaptada per a cada segment; una oferta integral de productes i serveis; la xarxa comercial més gran del país, multicanal, i amb una alta capil·laritat i un equip d’especialistes altament formats. L’entitat manté com a prioritats l’alta exigència en qualitat de servei, una aposta ferma per la mobilitat i la digitalització, i la voluntat de ser reconeguda de manera diferencial per la seva proximitat, solidesa financera, capacitat d’innovació i responsabilitat social.

 Carta del president 

 Carta del conseller delegat 

 

Banc minorista líder a Espanya

Font: Informe Corporatiu Integrat 2016

 

Estructura accionarial 

 

L’accionista de referència del banc, amb una participació del 40%1 del capital social, és CriteriaCaixa, una societat d’inversions controlada al 100% per la Fundació Bancària “la Caixa”. El capital circulant es divideix entre més de 682.000 accionistes, i més de la meitat d’aquest free float és en mans d’inversors institucionals.

1.Dada a 6 de febrer de 2017, tenint en compte la venta per part de CriteriaCaixa d’un paquet d’accions representatives del c.5,3% del capital social de CaixaBank el que redueix la participació de CriteriaCaixa a CaixaBank des de ~45% fins al 40%

 

Per a més informació sobre estructura accionarial consulti la secció Distribució del capital

 

Estructura del Grup

 

 

Per a més informació, consulti la Presentació corporativa a la secció Presentacions